Kartfiler

Tukes för ett geografiskt informationsdatasystem över mineral- och gruvregister som innehåller följande grunduppgifter och gränser i det allmänna koordinatsystemet, dvs. ETRS-TM35 FIN:

  • gällande, nya och karensbelagda inmutnings- och  gruvdistriktsområden
  • gällande, nya och karensbelagda malmletningstillstånd och ansökningar om malmletningstillstånd
  • gällande guldvaskningstillstånd och ansökningar om guldvaskningstillstånd
  • gällande, nya och karensbelagda förbehållsområden och ansökningar om förbehåll
  • gällande, nya och karensbelagda gruvtillstånd och ansökningar om gruvtillstånd.

Du kan beställa kartfiler som RSS-atomfeed eller ladda ner filerna. Kartfilerna är huvudsakligen avsedda för yrkesbruk. Sammanlagt kan du ladda ned sex filer, zip-filerna innehåller tab-, mif- och shp-filer. För att öppna filerna krävs programvara med ett geografiskt informationsdatasystem, t.ex. Qgis, eller programvara med öppen källkod  såsom OpenJump eller kommersiell programvara såsom MapInfo eller Arcview.

Kartor också genom gruvregistrets karttjänst

Du kan granska kartfiler också via gruvregistrets karttjänst. Innehållet är detsamma i båda.

Villkor och Copyright©

Tukes svarar inte för följder som förorsakas av att kartmaterialet utnyttjas. Om det i materialet finns något som föranleder anmärkningar, vänligen kontakta Tukes registratorskontor kirjaamo (at) tukes.fi.