Kolmonoxidvarnare

Det ställs inga exakta tekniska krav på kolmonoxidvarnare i lagstiftningen. I allmänhet uppfyller kolmonoxidvarnare kraven i standarden SFS-EN 50291-1.

En kolmonoxidvarnare är inte en obligatorisk utrustning i fastigheten men installation av kollmonoxidvarning rekommenderas i rum där det finns en bränsledriven anordning.

En kolmonoxidvarnare

 • reagerar på förhöjda mängder kolmonoxid (CO, os) i luften
 • minskar risken för kolmonoxidförgiftning

Kolmonoxid är en giftig gas utan färg, lukt och smak. Människan kan inte upptäcka gasen. Kolmonoxid uppkommer i förhållanden med knapp förekomst av syre, vid ofullständig förbränning t.ex. av bensin, olja, trä eller gasol.

Kolmonoxidförgiftning orsakar var år dödsfall i Finland. Olyckorna sker oftast i husvagnar och -bilar och på sommarstugor. Vid inandning av kolmonoxid sker s.k. inre kvävning på kemisk väg. Syrebristen i kroppen kan snabbt leda till döden.

Placering

Placera kolmonoxidvarnaren omsorgsfullt eftersom kolmonoxid är endast lite lättare än luft och stiger nödvändigtvis inte rakt upp till innertaket till exempel med luftströmmar. Kolmonoxidgasens temperatur påverkar hur snabbt den stiger högre upp: varm gas stiger snabbare än kall.

Kolmonoxidvarnaren ersätter inte den obligatoriska brandvarnaren och kolmonoxidvarnaren är inte avsedd att kompensera för eventuella försummelser av underhållet och adekvat installation av eventuella kolmonoxidkällor.

Så här placerar du kolmonoxidvarnaren

 • Placera varnaren i ett rum där det finns en bränsledriven anordning, till exempel en öppen spis, gasspis eller annan eldstad.
 • Kontrollera att kolmonoxidvarnarens larmsignal hörs ut till de lokaler där man vistas.
 • Om du placerar varnaren i taket, installera den på minst 300 mm avstånd från väggarna.
 • Om anordningen är en kombinerad brand- och kolmonoxidvarnare, installera varnaren i taket.
 • Observera att en varnare som installerats på väggen ska vara på minst 150 mm avstånd från taket eftersom luften kan stå stilla i hörnet mellan taket och väggen.

Följ de anvisningar som ges ovan även om de står i strid med anordningens bruksanvisning.

 

Installera inte kolmonoxidvarnare

 • utanför byggnaden
 • i ett slutet utrymme, till exempel i eller under ett skåp
 • på en plats där varnarens funktion kan förhindras till exempel av en möbel eller gardin
 • direkt ovanför diskhon
 • bredvid en dörr, ett fönster, en tak- eller köksfläkt eller på andra ställen där det kan utsättas för en stark luftströmning
 • bredvid en ventilationsventil eller motsvarande öppning
 • i fuktiga eller våta utrym, t.ex. i bad- eller tvättrum
 • i den omedelbara närheten av eller rakt ovanför en spis eller kokplatta.