Kemikalier i elektriska apparater

I husbolagets insamlingskärl för metall finns en brödrost och en bordslampa. De utgörs ju till största delen av metall, så det är så som de ska sorteras. Eller är det? Vad innebär ”roskismärket" på en elektrisk apparat eller ett batteri? Varför är det viktigt att vara noggrann med sorteringen vid återvinning?

Myt 1: enskilda konsumenters avfallsmängd är normalt så liten att exempelvis sorteringen av använda apparater saknar betydelse.
Myt 2: en elektrisk apparat som har gått sönder kan man själv reparera, instruktioner finns på internet.

Tack för att du återvinner

Konsumenten har en viktig roll då det kommer till sorteringen av söndriga och använda apparater, batterier och ackumulatorer.

Materialet i apparaterna, batterierna och ackumulatorerna kan tas till vara om de återvinns och sorteras separat. Separat insamling av avfall innebär att olika slags avfall inte kommer i kontakt med varandra. På detta vis är det lättare att förbereda återanvändning, återvinning, annan användning eller behandling.

Med riktig återvinning och behandling av avfall kan man minska de negativa effekterna för hälsan och miljön hos de skadliga ämnena i batterier och ackumulatorer.

Elektriska apparater, batterier och ackumulatorer hör inte hemma bland brännbart blandavfall, eftersom de innehåller tungmetaller. De ska sorteras separat och ha en märkning om separat sortering antingen på själva produkten eller i dokument eller förpackning som följer med produkten. Märket för specialinsamling är ett hjulförsett sopkärl som är överkryssat.

Fakta: Även konsumenter bör sortera använda apparater, batterier och ackumulatorer.

Lönar det sig att reparera en produkt som gått sönder?

Ja, det lönar sig alltid att ta reda på om det är möjligt att reparera en söndrig apparat. Det lönar sig dock att låta ett proffs sköta reparationen och inte förlita sig på gör-det-själv-tips i diskussionsforum på nätet.

Man ska exempelvis inte tro att man kan åtgärda irriterande streck på datorskärmen genom att sätta kretskortet i ugnen. Detta på grund av att det är omöjligt att säga vilka kemikalier som utsöndras från ett kretskort som värms upp i ugnen och hur många av dem som är skadliga för hälsan. 

Vem vill äta makaronilåda smaksatt med ens en pytteliten mängd brandskyddsmedel? 

Fakta: Vänd dig till ett proffs och förhåll dig kritiskt till tips i diskussionsforum på nätet.

Så här återvinner du batterier och ackumulatorer

- För små batterier och ackumulatorer t.ex. till butiken samtidigt som du handlar.

- Kom ihåg att tejpa för ändorna på batterier och ackumulatorer för att undvika eventuella kortslutningar och bränder.

- Se noga till att även använda batterier förvaras utom räckhåll för små barn.

Butiker som säljer batterier och ackumulatorer är skyldiga att ta emot använda batterier och ackumulatorer. Alla butiker som säljer batterier och ackumulatorer ska ha en insamlingslåda för använda batterier och ackumulatorer. Om du inte hittar en insamlingslåda för batterier lönar det sig att fråga personalen i butiken. Insamlingslådan kan även finnas i butikens bakrum.

Vad ska man göra med större batterier, exempelvis i elcyklar eller elsparkbrädor? Det saknas tills vidare ett producentsamfund för batterier i elcyklar och elsparkbrädor som skulle ta hand om underhållet av ett nationellt insamlingsnät. Vid frågor som rör återvinningen av dessa lönar det sig att kontakta butiken där man köpt produkten eller importören. 

Så här återvinner du elektriska apparater

- För en använd elektrisk produkten till en stor affär som säljer elektriska produkter eller till ett återvinnings- eller insamlingsställe för avfall (www.kierratys.info).

- Då du köper en ny apparat kan du lämna in den gamla eller söndriga apparaten till butiken för återvinning.

Man bör inte luras att tro att en brödrost eller bordslampa är rätt sorterade om de läggs i husbolagets kärl för insamling av metall. Elektriska apparater ska inte sorteras som metall, eftersom de innehåller skadliga ämnen. Brödrostar och bordslampor innehåller farliga skadliga ämnen. 

Stora butiker som säljer elektriska apparater är skyldiga att ta emot små elektriska apparater som tagits ur användning. 

Vilka kemikalier innehåller elektriska apparater?

Skadliga ämnen i elektriska apparater har begränsats sedan 2006. Begränsade ämnen är bly, kadmium, kvicksilver och sexvärt krom samt de bromerade brandskyddsmedlen PBB och PBDE som används i plast. Sedan juli 2019 finns även 4 ftalater på listan över begränsade ämnen: DEHP, BBP, DBP, och DIBP. Ftalater används för att mjuka upp plast.

Sedan hösten 2008 är användningen av kadmium och kvicksilver i batterier och ackumulatorer begränsad. Sedan 2015 har begränsningarna stramats åt ytterligare. Användning av batterier som innehåller kadmium i nya sladdlösa arbetsverktyg är förbjudet sedan början av 2017. Batterier och ackumulatorer som tas ur användning innehåller möjligtvis fortfarande kadmium eller kvicksilver.

Det är förbjudet att använda bly i lödningarna i konsumentelektronik och andra elektriska apparater.  Försäljning av bly och blyblandningar, exempelvis lödtenn som innehåller bly, till konsumenter är förbjudet sedan mars 2018.

Tack för att du återvinner och sorterar apparater, batterier och ackumulatorer i rätt återvinningskärl!

Mer information

Farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS

Ackumulatorer och batterier

Det är olagligt att sälja bly till konsumenter – kontrollera lödtenn du har till försäljning

Blogg: Vet du hur batteriåtervinning fungerar?