Växtskyddsmedel                                             

I privata trädgårdar kan du bäst förhindra skadegörare genom att kontrollera hur växterna mår. Ta bort växter som inte mår bra eller är sjuka. Växterna håller sig friska om du varje år byter ut de växtarter som odlas i området. Plantera växterna med tillräckligt långt mellanrum, för växtskadegörare trivs där grödor växer tätt och fuktigt. Att vattna och gödsla lagom mycket ökar växtens egen motståndskraft. Att använda fiberduk är bra för att skydda mot flygande insekter. Vissa växter, som lök och vitlök, har en avskräckande effekt på insekter. Sådana kan vara bra att plantera till exempel närheten av en morotsodling. Rekommenderade metoder för att bekämpa ogräs i trädgårdar är rensning, flamning och att använda täckmaterial. Vid plantodling är det viktigt att använda rena krukor och redskap för att förebygga växtsjukdomar. Ibland kan du dock bli tvungen att använda växtskyddsmedel.

Vad är ett växtskyddsmedel?

Ett växtskyddsmedel är en produkt som används vid växtproduktion för att bekämpa skadedjur, växtsjukdomar och ogräs och för att reglera tillväxten på odlingsväxter. I Finland får man endast sälja och använda växtskyddsmedel som är godkända av Tukes. Tukes beslutar om villkoren för användning av preparat och för register över godkända växtskyddsmedel.

Exempel på användning av växtskyddsmedel är:

  • bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadedjur samt reglering av växters tillväxt i trädgårdar och odlingsmarker
  • bekämpning av växtsjukdomar och skadegörare i växthus
  • avlägsnande av ogräs och mossor i parker och på gårdar
  • skyddande av växter mot skadliga djur (älgar, hjortar, rådjur, sorkar)
  • bekämpning av skadedjur på kruk- och prydnadsväxter.

Vissa växtskyddsmedel är tillåtna för konsumentbruk, t.ex. i trädgårdar och för krukväxter.
 

Växtskyddsmedel som är tillåtna för konsumentbruk

hittar du i Tukes växtskyddsmedelsregister med sökordet konsumentbruk
kan fritt köpas och säljas utan växtskyddsexamen
är oftast sådana som kan användas utan skyddsutrustning.

Förpackningspåskrifter för växtskyddsmedel innehåller anvisningar för säker användning av växtskyddsmedel och förebyggande av hälso- och miljöskador. Se till att växtskyddsmedlet används säkert och följ anvisningarna på förpackningen.

Allmänkemikalier

Med allmänkemikalier avses ämnen som oftast inte används för växtskydd, men som har visat sig vara användbara för att bekämpa skadegörare. Den huvudsakliga användningen av allmänkemikalier är som livsmedel. Sådana ämnen är till exempel solrosolja, fruktos, öl och nässlor. Allmänkemikalier får dock inte marknadsföras som växtskyddsmedel. Man får bara nämna på förpackningen att ämnet har godkänts som allmänkemikalie enligt växtskyddsmedelsförordningen (1107/2009).

Allmänkemikalierna finns i EU:s databas om verksamma ämnen. För mer detaljerade anvisningar, se sidan om Godkännande och riskbedömning av verksamma ämnen.

Exempel på användningsområden för allmänkemikalier:

Nässla (Urtica spp.)

Nässelextrakt kan användas för att bekämpa skadedjur och växtsjukdomar på flera växter såsom fruktträd, bönor, potatis, grönsaker osv.

Anvisning för att till exempel bekämpa bladlöss på rosor: Använd 75 g/l färska nässlor eller 15 g/l torkade nässlor. Använd från vår till sommar. Spreja på växten när du upptäcker bladlöss.
 

Information om skadegörare:

https://www.luke.fi/

Livsmedelsverket: Hobbyodlare