Tekniska krav för elinstallationer

De väsentliga säkerhetskraven för elinstallationer anses vara uppfyllda när installationer görs enligt de standarder som uppges i förteckning S10.

Installationerna görs huvudsakligen enligt följande standardserier:

  • högst 1000 V installationer: standardserie SFS 6000, Lågspänningselinstallationer
  • över 1000 V installationer: standard SFS 6001, Högspänningselinstallationer.

Förteckning S10 listar särskilda krav för vissa installationer och utrymmen, som t.ex. standarder för luftledningar och elinstallationer i explosionsfarliga utrymmen.

Gamla installationers överensstämmelse med bestämmelser

Installationer i gamla fastigheter måste vanligtvis inte överensstämma med gällande krav om de vid installationstillfället överensstämde med dåvarande krav och användningsmiljön inte har förändrats.

Till elinstallationsbestämmelserna har det under åren kommit endast några retroaktiva krav.

Gamla installationers reparationsarbeten kan göras enligt de ursprungliga krav som var gällande under installationstiden, men vid utvidgningsarbeten ska aktuella bestämmelser följas. Kraven för elinstallationers reparations-, förändrings-, och utvidgningsarbeten framställs i standarden SFS 6000 del 8-802.