Elbehörighet och arbetsområden

I elsäkerhetslagen bestäms följande elbehörigheter:

 • elbehörighet 1, dvs. S1: alla elarbeten
 • elbehörighet 2, dvs. S2: elarbeten vid högst 1 000 V
 • elbehörighet 3, dvs. S3: reparation av elektriska produkter.

Behörighetsintyg A, B, C, D, som beviljades innan lagförändringen år 1996 förblir gällande i sin ursprungliga omfattning.

 

Förutsättningar för beviljande av elbehörighetsintyg

Behörighetsintygen beviljas av Person- och föregagsbedömningen SETI Ab.

Förutsättningarna för att få ett behörighetsintyg är:

 • lämplig utbildning inom elbranschen
 • lämplig arbetserfarenhet av elbranschen
 • Avlagd elsäkerhetsexamen.

Minimikraven för att erhålla elbehörighetsklassernas behörighetsintyg, utöver elsäkerhetsexamen, är:

 • elbehörighet 2, dvs. S2. lämplig grundexamen, t.ex. grundexamen för elmontör och därefter inhämtad treårig arbetserfarenhet i arbeten som ger förtrogenhet med byggande av elanläggningar och arbetsledning.
 • Elbehörighet 3, dvs. S3: kan utbildningen ersättas med lämplig arbetserfarenhet.
 • Elbehörighet 1, dvs. S1. minst tekniker- eller ingenjörsutbildning och tillräckligt omfattande två-årig arbetserfarenhet
 • Begränsad elbehörighet 1: specialyrkesexamen för elövermontör och minst sex års arbetserfarenhet. 
   

Elbehörighet 3 -klassens arbetsområde

Det arbetsområde som hör till S3 klassens behörighetsintyg är behörighet för reparation av anordning, men berättigar inte till omfattande elinstallationer i byggnader.

Hurudana elarbeten får en entreprenör med klass S3 göra?

Att koppla loss elektriska produkter med högst 1000V från sina platser, fästa dem igen och att byta ut söndriga elektriska produkter- och utrustning är uppgifter som hör till S3-entreprenörens arbetsområden. Utan att ändra centrets struktur får en S3-entreprenör installera en enskild gruppledning från centret eller monteringslådan för en produkt som ska repareras eller installeras som ny, t.ex. luftvärmepump eller produkthelhet, t.ex. lyftdörr.

Elarbeten där flera elektriska produkter och kablar installeras till en installationshelhet hör inte till S3-entreprenörens behörighetsområde.

 

Rättighet att utföra elarbeten behövs inte i vissa undantagsfall:

 • Lekmänsarbete
 • vissa andra specifika fall under vissa förutsättningar (Elsäkerhetslag 1135/2016, 56 §):
  • elarbete av elbilars kraftsystem: den som utför arbete ska vara tillräckligt insatt i den ifrågavarande bilmodellens elsystem och elektricitetens faror
  • i jordkabelentreprenader installeras kabeln och täcks i kabeldiket under elentreprenörens övervakning: den som utför arbetet ska ha minst två års erfarenhet av arbetet i fråga och tillräckliga baskunskaper inom branschen
  • mindre, enstaka elarbeten, om den som utför arbetet har ett arbetsrelaterat behörighetsintyg, t.ex. installation av enskilda eluttag eller belysningspunkt
  • byggande av tillfällig elinstallation för utbildningssyfte i en skolas laboratorieutrymme, när arbetet leds och övervakas av en yrkesperson inom elbranschen
  • Elarbete som en yrkesperson inom elbranschen gjort i sin egen eller närståendes lägenhet, dvs. arbete som ska göras med kompetensbevis. . Kompetensbevis beviljas av SETI Ab och för arbetet ska en certifieringsbesiktning göras.

Yrkesperson inom elbranschen

En yrkesperson inom elbranschen anses vara tillräckligt yrkeskunnig för att övervaka och självständigt utföra el- och driftarbete som motsvarar utbildningen och arbetserfarenheten. En yrkesperson inom elbranschen är en person som har blivit instruerad för elarbeten och dessutom har:

 • avlagt lämplig högskoleexamen i teknikbranschen och inhämtat sex månaders arbetserfarenhet av elarbete, eller
 • avlagt lämplig tekniker- eller ingenjörsutbildning och inhämtat sex månaders arbetserfarenhet av elarbete, eller
 • avlagt lämplig yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare utbildning eller examen och inhämtat sex månaders arbetserfarenhet av elarbete, eller
 • avlagt lämplig grundyrkesexamen eller motsvarande tidigare utbildning eller examen och inhämtat sex månaders arbetserfarenhet av elarbete, eller
 • Inhämtat sex månaders arbetserfarenhet av elarbete och tillräckliga baskunskaper i branschen.

Om det är fråga om el- och driftarbeten på liknande elektriska produkter och produkthelhet, kan t.ex. underhåll och reparation av elektriska produkter, förutom de tidigare listade, omfattas av lindrigare krav på utbildning och arbetserfarenhet.   I dessa falla anses en person med två års arbetserfarenhet av ifrågavarande elarbete och tillräckliga baskunskaper i branschen vara tillräckligt yrkeskunnig för att utföra arbetet självständigt. Om personen har en lämplig utbildning inom elbranschen, ska hen dessutom ha ett års arbetserfarenhet av ifrågavarande elarbete.