Detaljförsäljning av kemikalier

Då du säljer kemikalier ska du beakta att detaljförsäljning av kemikalier är ålagd med specialbestämmelser.

Kemikalier får inte överlåtas om det finns orsak att misstänka att de skaffas i berusningssyfte eller annars för sådant missbruk att det kan medföra särskild risk för hälsan. Överlåt inte kemikalierna om du exempelvis misstänker att lustgas eller lim köps i berusningssyfte eller att hushållskemikalier köps för att tillverka hemgjorda sprängmedel.

Detaljförsäljning av giftiga kemikalier är förknippad med ytterligare specialbestämmelser, som gäller

  • förvaring för försäljning
  • förutsättningar för överlåtelse
  • överlåtelse på apotek.

Med giftiga kemikalier avses akut giftiga kemikalier i kategori 1–3. Dödskallesymbol och riskfraser om toxicitet hjälper till att identifiera giftiga kemikalier.
 
Kom ihåg det här då du säljer giftiga kemikalier

  • Giftiga kemikalier ska vid detaljförsäljning förvaras i ett låst utrymme i affären eller dess lager. Skyldigheten gäller metanolhaltigt bränsle. Övriga bränslen behöver inte förvaras i ett låst utrymme.
  • Giftiga kemikalier får endast överlåtas till en person som fyllt 18 år. Undantag är bränslen, som får överlåtas oberoende av mottagarens ålder. Metanolhaltiga bränslen får dock endast överlåtas till en person under 18 år om hans eller hennes vårdnadshavare har gett sitt skriftliga samtycke.
  • Vid överlåtelse på apotek av giftiga kemikalier ska mottagaren på en särskild blankett uppge sina personuppgifter och sin adress, kemikaliernas namn och mängd och kemikaliernas användningssyfte. Den som tar emot kemikalier ska styrka sin identitet samt datera och underteckna blanketten. Apoteket ska förvara blanketten fem år.