Driftsövervakare för naturgasrörsystem/-objekt

Naturgasdriftsövervakarens uppgift är att övervaka naturgasverksamheten och sörja för en säker drift av naturgasrörsystemen samt -anläggningarna. Företaget måste utse en driftsövervakare för följande objekt innan de tas i bruk:

  • överförings- och distributionsrörsystem för naturgas
  • tankningsstationer för naturgas
  • naturgaslager
  • Driftsrörsystem för naturgas, då de anslutna drivanordningarnas nominella bränsleeffekt sammanlagt är större än 1,2 MW.

Företaget bör anmäla de driftskontrollanter som utses till Tukes.

Vid behov bör företaget utnämna en eller flera vikarier för driftsövervakaren, se tabellen nedan för närmare information. Driftsövervakarens vikarie fungerar som driftsövervakare då driftsövervakaren är förhindrad att sköta sitt uppdrag.

Situationer för vilka det krävs en driftsövervakare och en vikarie för ett naturgasrörsystem/-objekt:

Naturgasrörsystem/-objekt Driftsövervakare för naturgasrörsystemet Vikarie för driftsövervakaren för naturgasrörsystemet
Överföringsrörsystem

Krävs.

Krävs.
Distributionsrörsystem Krävs. Krävs.
Driftsrörsystem ≥ 6 MW Krävs. Krävs.
Driftsrörsystem > 1,2 MW, men < 6 MW Krävs. vid behov
Tankningsstation Krävs. vid behov
Naturgaslager > 0,2 t men < 5 t Krävs. vid behov
Naturgaslager ≥ 5 t Krävs. Krävs.

En ny driftsövervakare/vikarie måste utses senast inom tre månader efter att den föregående lämnat sitt uppdrag.

Kompetenskrav för driftsövervakare

Driftsövervakaren och vikarien för naturgasöverföringsrörsystem bör ha

  • avlagt det av Tukes arrangerade provet för naturgasdriftsövervakare med godkänt resultat
  • en för ändamålet lämplig examen på teknisk läroanstaltsnivå eller yrkeshögskolenivå
  • minst två års arbetserfarenhet av sådana arbetsuppgifter som innefattar överföring av naturgas.

Driftsövervakaren och vikarien för distributions- och driftsrörsystem, tankningsstationer och lagring av naturgas bör ha

  • avlagt det av Tukes arrangerade provet för driftsövervakare för naturgas  med godkänt resultat
  • arbetserfarenhet av sådana arbetsuppgifter som innefattar distribution, drift, tankningsstationsverksamhet eller lagring av naturgas i tillräcklig omfattning med tanke på ifrågavarande objekt.