Tvättdags för små barn

Barn som badar ska alltid hållas under uppsikt.

Schampon, tvålar, badskum, hudkrämer och våtservetter

Tvätt med vatten räcker ofta till, men våtservetter kan vara praktiska t.ex. vid resor.  Med mycket små barn kan man överväga om tvål och schampo överhuvudtaget behövs.

Man bör undvika onödig kemikaliebelastning på barn. Rikligt parfymerade produkter kan sensibilisera barnet och orsaka parfymallergi.

Schampon, tvålar och badskum innehåller tensider. Tensiderna ansvarar för det egentliga tvättandet med sina kemiska egenskaper, men de kan samtidigt torka ut huden.

Ofta tillsätts även konserveringsmedel, parfym och färgämnen i produkterna. Konserveringsmedel förhindrar tillväxten av mikroorganismer och förbättrar därmed preparatens hållbarhet. Parfym och färgämnen gör preparaten med användarvänliga.

För vissa barn kan användningen av en kosmetisk produkt orsaka hudirritation, sensibilisering och till följd av dessa kontaktallergi. Kontaktallergi kan uppstå när huden kommer i kontakt med sensibiliserade ingredienser. Konserveringsmedel och parfym är de vanligaste ämnen som orsakar irritationer och allergiska reaktioner.

Innehållsdeklaration ska finnas på alla kosmetiska produkter så att användarna kan se vad produkten innehåller och vid behov undvika ingredienser som de själva eller deras barn är känsliga för.

Parfymämnen och aromatiska sammansättningar i kosmetiska produkter uppges i innehållsförteckningen med orden ”parfum” eller ”aroma”. Dessutom ska kända doftallergener märkas med INCI-namn (t.ex. Limonene).

Badleksaker

Töm och torka badleksakerna efter användning i den mån det är möjligt. På så sätt undviker du tillväxt av obehagligheter som kan uppkomma om vatten som innehåller smuts och olja lämnas i leksaken.

Tandvård

Använd tandkräm avsedda för barn vid borstning av barnens tänder. Dessa innehåller mindre fluor än tandkrämer som är avsedda för vuxna. Att få i sig för stora mängder av fluor kan orsaka magsymptom eller i värsta fall även en förgiftning.

Om en tandkräm innehåller t.ex. natriumfluorid, ska förpackningen förses med texten
”innehåller natriumfluorid”, och om tandkrämen inte är särskilt avsedd för vuxna, ska förpackningen även förses med texten: ”Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning. Rådfråga tandläkare eller läkare vid användning av fluortillskott”.

Om barnet har ätit tandkräm som innehåller fluor, gör så här:

  • Om barnet har ätit under 40 ml av tandkräm som innehåller fluor, kan du ge barnet mjölk eller några kalktabletter för att binda upp fluoret. Magsymptom kan förekomma.
  • Över 40 ml: Kontakta Giftinformationscentralen på telefon 09 471 977.

Använd mjuka tandborstar som är avsedda för barn.