Vågar för detaljhandel

Vågar som används för handel ska uppfylla kraven i vågdirektivet. Dessutom ska den ha tillverkarens försäkran om att kraven uppfylls. En godkänd våg ska ha en märkning som på bild 1 eller 2. Vågens noggrannhetsklass ska vara minst III.

Märkeskombination som anger vågens överensstämmelse med kraven

Bild 1. Märkeskombination som anger vågens överensstämmelse med kraven

Märkning som visar att den icke-automatiska vågen uppfyller kraven

Bild 2. Märkning som visar att den icke-automatiska vågen uppfyller kraven (vågar som tagits i bruk 1990 – 20.4.2016)

Våg som används vid konsumenthandel ska visa de uppgifter som påverkar priset

När du säljer produkter direkt till konsumenten och produkten vägs medan konsumenten är närvarande, ska vågen visa eller skriva ut alla uppgifter som påverkar priset, som

  • taravikt
  • enhetspris
  • vägningsresultatet

  • beräknat pris.

Om dessa uppgifter finns på vågens skärm ska skärmen placeras så att den är synlig även för kunden.

Använd vågen enligt tillverkarens anvisningar. Den ska placeras på en vibrationsfri, stabil yta och justeras horisontellt. 

Användning av tara

Förpackningens vikt får inte ingå i innehållsmängden. När du väger produkten, dra av förpackningens vikt från totalvikten eller tarera vågen innan produkten vägs. Företaget ska övervaka mätinstrumentets kondition och användningen av tara på ett tillräckligt och ändamålsenligt sätt. Företaget ska dokumentera utförda övervakningsförfaranden.

Overifierade eller verifieringsodugliga mätinstrument får inte hållas på försäljningsstället.