Säker användning av växtskyddsmedel

Förpackningspåskrifter för växtskyddsmedel innehåller anvisningar för säker användning av växtskyddsmedel och förebyggande av hälso- och miljöskador. Försäkra dig om säker användning av växtskyddsmedel och följ anvisningarna på förpackningspåskrifterna. Anvisningarna grundar sig på bedömningar om hälso- och miljörisker. Du kan se uppdaterade anvisningar i växtskyddsmedelsregistret.

Om du använder växtskyddsmedel i ditt yrke, ska du avlägga en växtskyddsexamen och testa ditt spridningsredskap regelbundet. Yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel är bl.a. jordbrukare och skötare av grönområden och golfbanor. Vissa växtskyddsmedel är tillåtna och säkra att använda även om man inte har avlagt en växtskyddsexamen. Vissa växtskyddsmedel är avsedda för yrkesbruk och vissa också för konsumentbruk.

Syftet med handlingsplanen för hållbar användning av växtskyddsmedel är att minska de risker som användningen av växtskyddsmedel medför för människors hälsa och miljön. Yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel ska välja den bekämpningsmetod som orsakar minst risker för människors hälsa och miljö. Alternativa bekämpningsmedel är integrerat växtskydd och ekologiskt växtskydd.

Bekanta dig med anvisningarna på förpackningspåskrifter för växtskyddsmedel