Hur bekämpar man insekter hemma?

Det behövs tillstånd för att lansera insektsmedel på marknaden. Produkter som har godkänts enligt kemikalielagen och biocidförordningen i Finland finns i biocidregistret (på finska).

Användning av insektsmedel

Det bästa skyddet mot insekter är täckande klädsel. På gårdar kan man också försöka minska mängden myggor genom att ta bort platser med stillastående vatten där de förökar sig. Myggor trivs inte heller på öppna platser.

  • Läs tillverkarens bruksanvisning och iaktta doserings- och appliceringsanvisningarna.
  • Använd insektsmedel endast på ställen som inte kan täckas med kläder.
  • Det rekommenderas inte att man använder produkten i ansiktet. Använd inte produkten på små barns hud.
  • ­Förvara produkterna utom räckhåll för barn och separat från livsmedel och djurfoder.
  • Observera att vissa produkter (t.ex. sådana med det verksamma ämnet DEET) kan skada kläder.

Bekämpning av insekter inomhus

Ibland kan det komma in flygande och krypande insekter inomhus, såsom flugor och myror. Man kan också hitta insekter i köksskåp.

  • Välj insektsmedel utifrån vilken art som ska bekämpas.
  • Följ bruksanvisningarna för produkten.
  • Använd inte preparatet i barns närvaro och låt inte barn använda det.
  • Ta ut djur från rummet som behandlas och täck över akvarier.
  • Vädra vid behov rummet efter behandlingen.

Förekomsten av löss och kackerlackor har ökat i Finland med resandet. Om problemet är omfattande – anlita professionell bekämpning, eftersom insekterna kan sprida sig från en lägenhet till en annan på grund av ineffektiv bekämpning.

Frågor och svar