Hur bekämpar man insekter hemma?

Bland biocidprodukterna finns två typer av insektsmedel. De är medel som kan döda insekter alternativt medel som lurar bort insekterna. Insektsgifterna som dödar är i sig farligare för miljön än medlar som bara lurar insekterna bort. Det behövs tillstånd för att lansera insektsmedel på marknaden. Produkter som har godkänts enligt kemikalielagen och biocidförordningen i Finland finns i biocidregistret. Insektsgifterna finns i produkttyp 18 och avskräckande medel i produkttyp 19.

Användning av insektsmedel

Det bästa skyddet mot insekter är täckande klädsel. På gårdar kan man också försöka minska mängden myggor genom att ta bort platser med stillastående vatten där de förökar sig. Myggor trivs inte heller på öppna platser.

 • Läs tillverkarens bruksanvisning och iaktta doserings- och appliceringsanvisningarna.
 • Använd insektsmedel endast på ställen som inte kan täckas med kläder.
 • Det rekommenderas inte att man använder produkten i ansiktet. Använd inte produkten på små barns hud.
 • ­Förvara produkterna utom räckhåll för barn och separat från livsmedel och djurfoder.
 • Observera att vissa produkter (t.ex. sådana med det verksamma ämnet DEET) kan skada kläder.

Insektsbekämpning inomhus

Ibland kan det finnas flygande och krypande insekter, såsom flugor och myror, inomhus. Insekter kan också hittas i köksskåp. Bekämpa insekter främst genom att städa bort särskilt matrester och med till exempel limfällor. En städad och välskött bostad faller inte skadeinsekter i smaken. Om du använder insektsgifter ska du

 • följa anvisningarna för preparatet

 • välja insektsgiften efter den insektsart som ska bekämpas

 • inte använda preparatet i barns närvaro och inte låta barn använda preparatet

 • ta sällskapsdjuren ut ur rummet som ska behandlas och täcka över akvariet

 • vid behov vädra utrymmena efter behandlingen.

Förekomsten av vägglöss och kackerlackor har ökat i Finland på grund av turismen. Det är svårt att på egen hand få bukt med de här insekterna. Vanligen förlänger hemmaknepen problemet, och i värsta fall sprids insekterna till grannen. Om du upptäcker vägglöss i din bostad, ska du anlita professionell skadedjursbekämpning omedelbart. Om du bor i ett radhus eller höghus ska du också genast kontakta disponenten, eftersom vägglöss och kackerlackor sprider sig från en bostad till en annan.

Så här undviker du att få in vägglöss i ditt hem

På resan

 • Sök på inkvarteringen efter tecken på vägglöss i sängen eller soffan, dvs. små svarta prickar på madrassen och i sängens eller soffans konstruktioner.
 • Förvara inte resväskan under eller nära sängen. Lägg tvätten i en plastpåse och töm den hemma direkt i tvättmaskinen.
 • Om du på morgonen har små kliande bett, kan detta vara ett tecken på vägglöss.

Hemkomst från resan

 • Om du misstänker att du har övernattat på en inkvartering där det finns vägglöss, ska du tvätta kläderna omgående eller lägga de artiklar som du haft med dig på resan i frysen.

 • Om möjligt, packa de kläder som du hade med dig på resan och resväskan till exempel i en sopsäck innan du kommer inomhus och lägg sopsäcken i frysen. Sprid inte ut resgodset i bostaden.

När du köper begagnade möbler eller kläder

 • Kontrollera före köpet om det finns tecken på vägglöss i möblerna.

 • Värme- eller kylbehandla begagnade möbler om möjligt.

 • Tvätta begagnade kläder tillräckligt varmt (60°C).

Läs mer: Vägglöss sprids via resgods och begagnade möbler

Kan du skilja på den långsprötade silverfisken och silverfisken?

Den långsprötade silverfisken är en ganska ny art i finländska hem och ofta förväxlas den med den för oss mer bekanta silverfisken. Det kan vara svårt att skilja på dem, eftersom den långsprötade silverfisken till utseendet är mycket lik silverfisken. Silverfisken trivs som känt på fuktiga platser och därför hittar man den vanligtvis på badrumsgolvet. Den långsprötade silverfisken tål bättre lägre luftfuktighet och dess förekomst är inte begränsad till bostadens våtutrymmen.

Den långsprötade silverfisken (vänster) är hårigare till utseendet och har längre analspröt än silverfisken (höger).

Bekämpning

För människan är den långsprötade silverfisken ofarlig. Det orsakar mycket sällan skador på bostaden eller dess lösöre. Det finns alltså ingen anledning till oro om du hittar långsprötade silverfiskar i bostaden. Men somliga kanske tycker att det är obehagligt. Så här gör du om du upptäcker långsprötade silverfiskar:

 • Se till att bostaden är ren. Håll kökets arbetsytor och golvlister rena. Dammsug smulor och matrester även bakom spisen och andra svåråtkomliga ställen.
 • Bekämpa och följ upp de långsprötade silverfiskarnas förekomst med klisterfällor.
 • Bekämpa inte själv långsprötade silverfiskar med insekticider. Att bekämpa långsprötade silverfiskar med gift är mycket svårt och lyckas sällan med de insekticider som säljs i butiker.
 • Om det finns många långsprötade silverfiskar eller om du behöver göra dig av med dem helt och hållet, kan du ta kontakt med en skadedjursbekämpare. Se till att bekämpningen utförs genom beten, inte genom att bespruta, eftersom produkter som fungerar som beten är effektivare än preparat som sprutas.
 • Om du bor i ett bostadsbolag ska du kontakta disponenten. Det är viktigt att ta reda på hur utbredd den långsprötade silverfisken är och samtidigt utrota den från alla bostäder.

Förutom långsprötade silverfiskar och silverfiskar kan man i Finland även påträffa ugnssmyg, Ctenolepisma lineata och Ctenolepisma calvum, som liksom långsprötade silverfiskar och silverfiskar är ofarliga för människor. Alla ovannämnda hör till insektsordningen silverborstsvansar.

Insektsbekämpning utomhus

Utomhus finns många slags flygande och krypande insikter, och nästan alla av dem är ofarliga för människan. Insekterna är en viktig del av naturens mångfald och nödvändiga för ekosystemets funktion. Insektsgifter gör ingen åtskillnad mellan olika insektsarter. Då du sprider ut insektsgift utomhus påverkar det alla insekter inom behandlingsområdet. Tänk alltså efter noga innan du bekämpar insekter utomhus, för de

 • är pollinatörer
 • är nedbrytare
 • förebygger spridning av invasiva främmande arter
 • utgör en viktig näringskälla för många djur
 • förbättrar jordmånen.

Frågor och svar