Hur bekämpar man insekter hemma?

Bland biocidprodukterna finns två typer av insektsmedel. De är medel som kan döda insekter alternativt medel som lurar bort insekterna. Insektsgifterna som dödar är i sig farligare för miljön än medlar som bara lurar insekterna bort. Det behövs tillstånd för att lansera insektsmedel på marknaden. Produkter som har godkänts enligt kemikalielagen och biocidförordningen i Finland finns i biocidregistret. Insektsgifterna finns i produkttyp 18 och avskräckande medel i produkttyp 19.

Användning av insektsmedel

Det bästa skyddet mot insekter är täckande klädsel. På gårdar kan man också försöka minska mängden myggor genom att ta bort platser med stillastående vatten där de förökar sig. Myggor trivs inte heller på öppna platser.

 • Läs tillverkarens bruksanvisning och iaktta doserings- och appliceringsanvisningarna.
 • Använd insektsmedel endast på ställen som inte kan täckas med kläder.
 • Det rekommenderas inte att man använder produkten i ansiktet. Använd inte produkten på små barns hud.
 • ­Förvara produkterna utom räckhåll för barn och separat från livsmedel och djurfoder.
 • Observera att vissa produkter (t.ex. sådana med det verksamma ämnet DEET) kan skada kläder.

Insektsbekämpning inomhus

Ibland kan det finnas flygande och krypande insekter, såsom flugor och myror, inomhus. Insekter kan också hittas i köksskåp. Bekämpa insekter främst genom att städa bort särskilt matrester och med till exempel limfällor. En städad och välskött bostad faller inte skadeinsekter i smaken. Om du använder insektsgifter ska du

 • följa anvisningarna för preparatet

 • välja insektsgiften efter den insektsart som ska bekämpas

 • inte använda preparatet i barns närvaro och inte låta barn använda preparatet

 • ta sällskapsdjuren ut ur rummet som ska behandlas och täcka över akvariet

 • vid behov vädra utrymmena efter behandlingen.

Förekomsten av vägglöss och kackerlackor har ökat i Finland på grund av turismen. Det är svårt att på egen hand få bukt med de här insekterna. Vanligen förlänger hemmaknepen problemet, och i värsta fall sprids insekterna till grannen. Om du upptäcker vägglöss i din bostad, ska du anlita professionell skadedjursbekämpning omedelbart. Om du bor i ett radhus eller höghus ska du också genast kontakta disponenten, eftersom vägglöss och kackerlackor sprider sig från en bostad till en annan.

Så här undviker du att få in vägglöss i ditt hem

På resan

 • Sök på inkvarteringen efter tecken på vägglöss i sängen eller soffan, dvs. små svarta prickar på madrassen och i sängens eller soffans konstruktioner.
 • Förvara inte resväskan under eller nära sängen. Lägg tvätten i en plastpåse och töm den hemma direkt i tvättmaskinen.
 • Om du på morgonen har små kliande bett, kan detta vara ett tecken på vägglöss.

Hemkomst från resan

 • Om du misstänker att du har övernattat på en inkvartering där det finns vägglöss, ska du tvätta kläderna omgående eller lägga de artiklar som du haft med dig på resan i frysen.

 • Om möjligt, packa de kläder som du hade med dig på resan och resväskan till exempel i en sopsäck innan du kommer inomhus och lägg sopsäcken i frysen. Sprid inte ut resgodset i bostaden.

När du köper begagnade möbler eller kläder

 • Kontrollera före köpet om det finns tecken på vägglöss i möblerna.

 • Värme- eller kylbehandla begagnade möbler om möjligt.

 • Tvätta begagnade kläder tillräckligt varmt (60°C).

Läs mer: Vägglöss sprids via resgods och begagnade möbler

Insektsbekämpning utomhus

Utomhus finns många slags flygande och krypande insikter, och nästan alla av dem är ofarliga för människan. Insekterna är en viktig del av naturens mångfald och nödvändiga för ekosystemets funktion. Insektsgifter gör ingen åtskillnad mellan olika insektsarter. Då du sprider ut insektsgift utomhus påverkar det alla insekter inom behandlingsområdet. Tänk alltså efter noga innan du bekämpar insekter utomhus, för de

 • är pollinatörer
 • är nedbrytare
 • förebygger spridning av invasiva främmande arter
 • utgör en viktig näringskälla för många djur
 • förbättrar jordmånen.

Frågor och svar