Ekvivalensbedömning av verksamma ämnen

De verksamma ämnen som används i växtskyddsmedel godkänns av EU. En medlemsstat utarbetar en utvärderingsrapport om det verksamma ämnet och ett förslag till godkännande, som de andra medlemsstaterna kan kommentera. Det är möjligt att ansöka om teknisk ekvivalens för ett verksamt ämne i ett växtskyddsmedel, förutsatt att det verksamma ämnet har godkänts tidigare.

Ekvivalensbedömning är ett snabbare och enklare förfarande än riskbedömning och godkännande av verksamma ämnen. Ansökan om teknisk ekvivalens ska göras vid någon avvikelse från det ursprungliga godkännandet gällande

 • tillverkaren av det verksamma ämnet
 • produktionsvolymen (från pilotskala till industriell produktion)
 • tillverkningsprocessen eller produktionsmetoden
 • tillverkningsorten.

Tukes utför ekvivalensbedömningar av de verksamma ämnen för vilka Finland är den rapporterande staten. Dessa ämnen är följande:

 • aminopyralid AIR V
 • amidosulfuron AIR III
 • fenmedifam AIR III
 • flonikamid AIR IV
 • hexytiazox AIR IV
 • klopyralid AIR III
 • quizalofop-P-etyl AIR IV
 • mepikvatklorid AIR IV. 

Mer information om teknisk ekvivalens av verksamma ämnen och om ansökan om ekvivalens finns i EU:s vägledningsdokument

När du inleder en process för ansökan om teknisk ekvivalens av ett verksamt ämne, ska du kontakta Tukes på ppp.activesubstance (at) tukes.fi. Tukes ger anvisningar om de uppgifter som ska lämnas in.

Application form for equivalence assessment of active substance