Kylbranschen 

Ansökan om behörighetsintyg

Med blanketten ansöks om behörighet för ansvarsperson och/eller installatör inom kylbranschen (F-gaser)

Ansökan (doc, 51 kb)

Behörighetstabell (pdf, 276 kb)

Verksamhetsanmälan 

Med blanketten ansöks om tillstånd för att utföra arbete inom kylbranschen (F-gaser)

Verksamhetsanmälan (doc, 52 kb)

Behörighetskraven för ansvarig person (pdf, 116 kb)

Så här ansöker du om personlig behörighet inom kylbranschen (ansvarig person och/eller installatör)

1. Kontrollera behörighetskraven
Kontrollera behörighetskraven på Tukes webbplats innan du fyller i ansökan. Det lönar sig att ansöka om behörighet som ansvarig person om du uppfyller kraven på behörighet och arbetserfarenhet även om dina arbetsuppgifter inte kräver det för närvarande.

2. Uträtta dina ärenden elektroniskt
Logga in i e-tjänsten med bankkoder eller ett mobilcertifikat.

3. Fyll i ansökan och lämna bilagorna
Fyll i de begärda uppgifterna i den elektroniska ansökan. Kom ihåg att foga de bilagor som meddelas i behörighetstabellen till ansökan. Du kan spara din ansökan ofullbordad och fortsätta att fylla i den senare.

4. Följ med hur handläggningen framskrider
Du får information om handläggningens skeden till den e-postadress som du meddelar i ansökan. Ansökan har mottagits i Tukes handläggningssystem när du får ansökningens diarienummer i ett meddelande. E-postmeddelandet skickas av [email protected]. Om du inte får e-postmeddelandet är det bra att kontrollera att meddelandena inte har gått till skräppostlådan.

5. Uppgifterna går till registret för kylbranschen
När du får ett positivt svar kan du arbeta i enlighet med den behörighet som beviljats som ansvarig person och/eller installatör i ett kylanordningsföretag. Ditt namn, din bostadskommun och det beviljade behörighetsområdet finns i behörighetsregistret för kylbranschen.

6. Utnämning till ansvarig person
Om företaget gör en verksamhetsanmälan och du utses till ansvarig person i företaget ska du godkänna din utnämning via en länk som skickats till din e-postlåda eller genom att logga in i e-tjänsten.