Övriga ändringar av tillstånd

Förlängning av tillstånd

Om giltighetstiden för tillståndet håller på att gå ut men utvärderingen av preparatet eller dess verksamma ämne inte är klar hos en myndighet kan Tukes förlänga tillståndets giltighetstid. Tillståndets giltighetstid kan förlängas tills utvärderingen är klar och för att fatta beslut om förnyelse. Tukes ber om samtycke av tillståndsinnehavaren för att förlänga tillståndet och skickar information om den nya giltighetstiden per e-post.

Tukes tar inte ut avgifter för förlängning av giltighetstiden.

Identiskt preparat

Tillståndsinnehavaren kan ansöka om tillstånd för godkända växtskyddsmedel med ett annat handelsnamn, dvs. ett identiskt preparat, om preparatets sammansättning är den samma som för det godkända preparatet. Ett identiskt preparat får ett eget registreringsnummer. Använd denna blankett och skicka den till ppp (at) tukes.fi.

Ändring av tillstånd

Gör ändringsansökan om klassificering eller märkningar på denna blankett.

Gör ändringsansökan för tillstånd, till exempel ändring av sammansättning eller tillståndsinnehavare eller avförande ur registret, på denna blankett.

När ett preparat avförs ur registret kan Tukes bevilja en övergångstid för försäljning, tömning av lager och användning.

Handläggningstid: ett år