Tvättmedel

Tvättmedel är till exempel medel och blandningar som används för rengöring av kärl, textilier, golv och hårda ytor samt för tvätt av maskiner och fordon. Tvättmedel kan förekomma som vätskor, pulver, pastor, skivor, briketter, tabletter, kapslar eller i vilken annan form som helst.

Vilken information hittar du i tvättmedelsförpackningarnas märkningar?

  • Produktens namn
  • Information om ansvarigt företag
  • Innehållsmängd
  • Information om sammansättningen
  • Adressen till en webbsida där du hittar en heltäckande förteckning över beståndsdelar
  • Doseringsanvisningar för klädtvättmedel och maskindiskmedel.

I märkningarna hittar du information om huruvida tvättmedlet innehåller parfymer, optiska blekmedel, desinficeringsmedel och enzymer. Konserveringsmedel och de vanligaste parfymerna som orsakar kontaktallergi identifierar du med hjälp av deras INCI-namn (International Nomenclature on Cosmetic Ingredients).

Så här läser du varningsetiketterna

Tvättmedel som klassificerats som farliga

Ett tvättmedel kan orsaka fara för hälsan eller miljön. Exempelvis är många maskindiskmedel irriterande för hud och ögon, eller frätande. Då finns det på tvättmedelsförpackningen en varningsetikett på vilken du hittar information om hur tvättmedlet kan användas på ett säkert sätt.