Kontaktpunkt för byggprodukter

Kontaktpunkten för byggprodukter ger ekonomiska aktörer (till exempel tillverkare, importörer och distributörer) eller behöriga myndigheter i andra medlemsstater på begäran information om den nationella bygglagstiftningen. Utifrån informationen kan ekonomiska aktörer bedöma vilka prestandanivåer som de bör deklarera om byggprodukter som ska CE-märkas för att kunna sälja produkterna på marknaden i Finland. 

Den nationella kontaktpunkten för produkter ger information om den nationella lagstiftningen om byggprodukter samt om införlivandet av förordning (EU) nr 305/2011 om byggprodukter i den nationella lagstiftningen och om genomförandet av förordningen.

Du kan kontakta rådgivningen vid kontaktpunkten för produkter via e-post på pcpc.finland(at)tukes.fi. Du kan skicka begäran på finska, svenska eller engelska.

De råd som ges av kontaktpunkten för byggprodukter är avgiftsfria. Kontaktpunkten svarar till dig inom 15 arbetsdagar efter att den tagit emot begäran om information.
 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons!

Your Europe.