Hoppa till innehåll

Tukes förnyade namnstämpelregister håller på att färdigställas – meddela dina aktuella kontaktuppgifter

19.5.2021 9.18 | Publicerad på svenska 25.5.2021 kl. 13.04
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) håller på att förnya namnstämpelregistret för ädelmetallprodukter och systemet för hantering av namnstämpelansökningar. Kunderna har redan i mer än ett års tid kunna uträtta sina ärenden elektroniskt, men nu blir det möjligt att också hantera ärenden smidigt hos Tukes i och med det nya systemet. Det förnyade registret offentliggörs i slutet av maj.

På grund av att registret förnyas behöver vi företagens hjälp med att uppdatera kontaktuppgifterna. I bifogad länk finns en blankett där du kan uppge dina nuvarande kontaktuppgifter och framför allt den aktuella e-postadressen till kontaktpersonen för namnstämpeln. Meddela dina kontaktuppgifter senast 31.5.2021. På så sätt kan vi också i fortsättningen garantera att till exempel en påminnelse om bekräftelse av en registrering når rätt adress.

E-tjänster som primära tjänster

Namnstämpelärenden hanteras elektroniskt i Regionförvaltningens e-tjänst.  Du hittar Tukes elektroniska ansökningsblanketter under punkten Tukes-tjänster. Det finns många fördelar med e-tjänster:

  • Du loggar in i e-tjänsten med nätbankskoder eller mobilcertifikat datasäkert, lätt och snabbt med hjälp av Suomi.fi-identifiering. 
  • Ansökningarna är lätta att använda och tydliga – du behöver inte fylla i onödiga uppgifter.
  • Ansökningarna ska betalas innan de skickas.
  • Ansökningar som skickats kommer utan dröjsmål och säkert fram till Tukes nya hanteringssystem. 
  • Du får anmälningar om hur hanteringen av ärendet framskrider i realtid till den e-post som du har uppgett. Du får en länk till din e-post där du kan t.ex. titta på ett beslut eller svara på en begäran om kompletterande uppgifter vid behov. 
  • Uppgifterna om hanteringen av ansökan och därtill hörande handlingar blir kvar på skrivbordet i e-tjänsten och du kan återkomma till dem senare.

Bekräftelse av registrering av namnstämpel

Tukes skickar i fortsättningen en påminnelse till företagets e-postadress om att registreringen av en namnstämpel har löpt ut och anvisningar för hur registreringen kan förlängas eller avslutas. Företaget är ansvarigt för bekräftelsen av registreringen av namnstämpeln. Tukes påminner i fortsättningen företaget om registreringar av namnstämpel per e-post endast en gång. Om företaget inte ser till att registreringen av namnstämpeln bekräftas, avslutas namnstämpeln på åtgärd av Tukes och det syns också i det offentliga registret. 

När registreringen av namnstämpeln avslutas, kan den ansökas på nytt endast om den består av stor bokstav eller en kombination av sådana. Om namnstämpeln består av små bokstäver eller andra tecken eller den är en figur, kan den inte registreras på nytt. 

Ytterligare information:

I anslutning till ädelmetallprodukter
överinspektör Anneli Pärnänen, tfn 029 5052 637

I anslutning till e-tjänster
planerare Marika Sintonen, tfn 029 5052 182

e-post: [email protected]

Anvisningar för e-tjänster finns på Tukes webbplats.  

Jalometallituotteet, korut ja kellot