Säkerhet vid TFÄ-transporter

Farliga ämnen, såsom explosiva ämnen och kemikalier, skickas under sin livstid såväl som råvaror som färdiga produkter i flera omgångar på vägar, rälsar, båtar och i luften.

Notera bland annat detta när du transporterar farliga ämnen på allmänna vägar:

  • Avsändaren delar in de farliga ämnen i klasser utifrån hur farliga de är.
  • Förpackaren packar ämnena enligt faroklasserna.
  • Ett företag som transporterar farliga ämnen måste ha en ansvarig person som behärskar de särskilda kraven för transport av farliga ämnen, en så kallad säkerhetsrådgivare.
  • Fordonets förare måste i regel ha ett s.k. ADR-körtillstånd som ger rätt att transportera farliga ämnen.
  • Fordonet ska vid besiktning ha konstaterats vara tekniskt lämpligt för transport av farliga ämnen.
  • Fordonet ska ha varningsskyltar som informerar om innehållet, som till exempel en orangefärgad skylt, en farobeteckningsetikett och varningsetiketter.
  • En fraktsedel för lasten och skriftliga skyddsinstruktioner för den ska följa med i transporten.
  • Förpackningarna måste vara typgodkända för transporten och försedda med de varningsmärkningar som behövs för att det farliga innehållet ska kunna identifieras.

TFÄ-transporter i Finland och utomlands

Kraven för transport av farliga ämnen är transportspecifika.

Transport Sjötransport Lufttransport Vägtransport Järnvägstransport
Globalnivå FN:s rekommendationer om transport av farliga ämnen
  IMDG ICAO-TI    
Europeisk nivå IMDG ICAO-TI ADR RID
EU-nivå IMDG ICAO-TI Direktivet om transport av farligt gods på väg
Nationell nivå IMDG

ICAO-TI

Luftfartsbestämmelse OPS M1-18

Traficoms TFÄ-vägbestämmelse Traficoms TFÄ-järnvägsbestämmelse