Hjälp av det nya energimärket vid val av belysningsanordning

Tukes 10.3.2014 15.51
Pressmeddelande

 Gemensamt meddelande från Motiva och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) Det nya energimärket hjälper vid valet av belysningsanordningar i vilka man kan använda lampor som förbrukar litet energi. Belysningsanordningar som kommer ut på marknaden från början av mars ska vara försedda med energimärke, och vid marknadsföringen av lampor och belysningsanordningar ska anges energiklass för produkten. Energimärket på lampor förnyades i början av september i fjol.

På valet av belysningsanordning inverkar många faktorer: ska belysningsanordningen hängas upp i taket, på väggen, ställas på en skiva eller på golvet, är det fråga om allmän belysning eller punktbelysning, av vilket material består belysningsanordningen och belyser den direkt eller indirekt. Urvalsgrunder är även hur mycket ljus belysningsanordningen ger, dess färg och form. Lamporna inverkar på belysningsanordningens energiförbrukning, ljusmängd och ljusfärg samt användning.

Energimärket på en belysningsanordning anger vilka lampor av vilka energiklasser som kan användas i den. Märket anger även energiklassen på den lampa som eventuellt medföljer belysningsanordningen. Märket är till nytta i synnerhet om det inte av belysningsanordningens förpackning direkt framgår om man i den kan använda exempelvis LED-lampor eller om man kan byta lamporna i belysningsanordningen. I en belysningsanordning borde man kunna använda lampor av energiklass A++ – A, för att energiförbrukningen ska vara så låg som möjligt. De mest effektiva LED-lamporna på marknaden når nuförtiden upp till klass A+, energisparlamporna till A-klassen.

– Om man inte kan använda andra än B–E-klassens lampor, är det skäl att överväga om det är någon idé att skaffa en belysningsanordning som är så energiinnefektiv. Å andra sidan är en del nya belysningsanordningar försedda med fasta lampor, som inte kan bytas, utan när de går sönder måste hela belysningsanordningen bytas ut till en ny, säger Päivi Suur-Uski, expert vid Motiva.

Belysningsanordningar som kommer ut på marknaden ska vara försedda med energimärke

 Från början av mars ska belysningsanordningar som kommer ut på marknaden vara försedda med energimärke.

Med en belysningsanordning som kommer ut på marknaden avses en belysningsanordning eller en lampa som finns tillgänglig på EU-marknaden för första gången. De belysningsanordningar som redan finns på marknaden förses inte med det nya energimärket, utan belysningsanordningar som redan finns på EU-området får säljas som sådana. Inom EU-området får man däremot inte längre importera eller tillverka belysningsanordningar utan energimärke. Med begreppet komma ut på marknaden avses enskilda belysningsanordningar eller lampor och inte modell, oberoende av om belysningsanordningen eller lampan har tillverkats som ett unikt exemplar eller som serieproduktion. 

– Vi har fått många förfrågningar av importörer och tillverkare om hur energimärket ska tas i bruk. Konsumenterna ser märkena an efter som nya produkter kommer till butikerna. I praktiken kan det på butikshyllan samtidigt en längre tid stå belysningsanordningar som är försedda med energimärke och sådana som inte är det, säger överinspektör Seppo Niemi vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

De lampor som medföljer belysningsanordningen ska antingen ligga i sin originalförpackning, av vilken uppgifterna om lamporna framgår, eller så ska uppgifterna om lamporna antecknas på belysningsanordningens förpackning, om originalförpackning saknas. I vartdera fallet ska på energimärket på belysningsanordningen nämnas energiklassen för de lampor som medföljer samt energiklasserna för de lampor som passar belysningsanordningen.

Många alternativa energimärken på belysningsanordningar

Energimärket ser inte likadant ut på alla belysningsanordningar. Märkets utseende beror på hurdana lampor man kan använda för belysningsanordningen, om man kan byta dem, vilken energiklass de får vara av, medföljer det lampor i förpackningen och av vilken energiklass är lamporna. Energimärket på en belysningsanordning kan vara vertikalt eller horisontellt.

Exempel på olika energimärken på lampor. Tryckbara bilder kan laddas ner via den här länken.

Ljusmängd och energiförbrukning kriterier vid val av lampa

För olika situationer och objekt behövs ljus av olika slag. I en trasig lampas ställe lönar det sig att skaffa en hållbar lampa av god kvalitet, som ger tillräckligt med ljus och förbrukar lite energi Det är skäl att glömma gamla wattbeteckningar senast nu och gå över till att välja lampa enligt hur mycket ljus den ger, dvs. enligt lumenvärdet. Wattstyrkan som anger elkonsumtionen kan inte direkt omvandlas till lumenvärde, men som riktlinje kan man säga att en ljusmängd som motsvarar en 60 watts glödlampa fås av en LED-lampa med en ljusmängd på minst 800 lumen.

Ytterligare upplysningar: 

Päivi Suur-Uski, expert, Motiva Oy, tel. 042 428 1243 fö[email protected]
Kommunikationschef Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy, tel. 042 428 1206, fö[email protected]

Överinspektör Seppo Niemi, Tukes, tel. 029 505 2167, fö[email protected]

Ytterligare information om energimärket: 

Verksamhetsutövare: http://www.energiamerkinta.info/

Konsumenter: www.motiva.fi/ostajanopas

Ytterligare information och hjälp vid val av lampor:                  

www.lampputieto.fi

www.lampunvalintakone.fi

Uppgifter om jämförelser av marknadens mest energisnåla lampor:

www.topten-suomi.fi

www.premiumlight.eu