Nya produktkrav – trots det blir skinkan stekt och kaffet drickbart

Tukes 29.12.2014 9.08
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Motiva Ab informerar: De nya energimärkningarna som införs på ugnar och köksfläktar i början av januari gör det lättare att jämföra apparaternas egenskaper. Dessutom införs ekodesignkrav för ugnar, köksfläktar, hällar och kaffebryggare. Kraven gäller t.ex. energieffektivitet och automatisk avstängning. De nya kraven gäller enbart produkter som släpps ut på marknaden: Apparater som redan finns i EU-området förses inte med energimärkning och de ändras inte heller i enlighet med de nya konstruktionskraven.

När energimärkningen av ugnar träder i kraft omfattas alla vitvaror av EU:s energimärkning. Energimärkningen ger bra information bl.a. om ugnens energiförbrukning vid olika uppvärmningsfunktioner och om användbar volymen, vilket gör det lättare att jämföra ugnar före köpet. För köksfläktar underlättar märkningen betydligt jämförelser och ger också mycket information om fläktens egenskaper; bl.a. anges fettfiltreringsklassen och bullervärdet.

– Energimärkningen och ekodesignkraven kommer att leda till en intensiv utveckling av apparaterna och till att allt energieffektivare apparater släpps ut på marknaden, bedömer Motivas expert Päivi Suur-Uski.

– Att apparaterna blir effektivare kommer att märkas i hushållens elanvändning, dock först på längre sikt eftersom ugnar i allmänhet byts ut ganska sällan.

Inom nätbutikeren ska den nya energimärkningen på ugnar och köksfläktar tas i bruk senast 1.4.2015.

De nya kraven ger inte sämre prestanda

Från 1.1.2015 ska kaffebryggare som släpps ut på marknaden vara utrustade med automatisk avstängningsfunktion. Kaffebryggaren slår av automatiskt 30–60 minuter efter att bryggningen är avslutad.


– Kaffe smakar bäst när det är färskt, så kraven påverkar inte kaffets smak, även om det för en del kan ta lite tid att vänja sig vid den nya funktionen. Men förändringen spar inte bara energi utan förbättrar också brandsäkerheten, säger överinspektör Teemu Hartikainen på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), som övervakar ekodesignreglerna.

Ugnar, hällar och köksfläktar får sina första ekodesignkrav 20.2.2015.

– Inte heller de här kraven försämrar apparaternas användningsegenskaper – det går bra att laga julmat i de nya apparaterna också nästa år.  Kraven gäller bland annat apparaternas energieffektivitet och köksfläktarnas luftflöde, standbyläge och belysning, säger Hartikainen.

Kraven skärps under de närmaste åren

Kraven på olika produkter skärps etappvis i augusti 2015 och 2017 samt i februari 2016, 2017 och 2019. Kraven gäller enbart apparater som släpps ut på marknaden efter att kraven trätt i kraft.

Med utsläppande på marknaden avses tillhandahållande för första gången av en apparat på EU-marknaden. Apparater som redan finns på marknaden förses inte med energimärkning och ändras inte för att motsvara ekodesignkraven, utan de apparater som redan finns i EU-området får säljas slut som de är. Däremot får apparater som inte uppfyller ekodesign- eller energimärkningskraven inte längre importeras till eller tillverkas i EU efter att kraven trätt i kraft.

Mer information om energimärkningen och ekodesignkraven finns i Motivas Köpguide (www.motiva.fi/sv/boende/kopguide) som riktar sig till konsumenter och på Tukes sidor www.ekosuunnittelu.info som riktar sig till verksamhetsutövare.

Mer info:

Expert Päivi Suur-Uski, Motiva Ab, tfn 09 6122 5018, [email protected]

Överinspektör Teemu Hartikainen, Tukes, tfn 029 505 2655, [email protected]