Kolmonoxidvarnare har testats – resultaten har förbättrats under senare år

Tukes 15.3.2017 8.00
Pressmeddelande

Hos en modell av kolmonoxidvarnare har hittats brister i funktionssäkerheten under Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning. Resultaten från övervakningen är dock betydligt bättre än resultaten från tidigare år, och de kolmonoxidvarnare som finns på marknaden verkar ha blivit bättre.

Tukes undersökte larmkänsligheten hos fem modeller av kolmonoxidvarnare samt reaktion och återställelse efter testgas av höghaltig kolmonoxid enligt den europeiska standarden EN 50291. Kolmonoxidvarnarna testades av VTT Expert Services Oy.

Två av de testade kolmonoxidvarnarna fick (Deltronic COG8 och Kidde 5DCO) godkända testresultat. Två modeller (Kidde 10SCO och ElectroGear SFT-111) hade mindre brister som inte påverkar enheternas funktioner och förhöjda kolmonoxidhalter kunde inte konstateras. Tukes fick tillräckliga redogörelser om produkterna från importören, och några andra åtgärder krävdes inte.

Borttagning från marknaden gäller följande produktmodell: Housegard CA105S. Produkten tas bort från marknaden då den inte reagerar på en kolmonoxidhalt på 55 ppm.

– Enligt resultaten från det senaste övervakningsprojektet har kolmonoxidvarnarna som finns på marknaden blivit betydligt bättre jämfört med tidigare år, då det förekom allvarliga brister i majoriteten av dessa produkter. Tack vare effektiv övervakning har produkterna med de största bristerna tagits bort från marknaden, säger överinspektör Karoliina Meurman från Tukes.

Människor dör årligen av kolmonoxidförgiftning på grund av felaktig användning av ugnar och värmeanordningar eller på grund av fel i dessa. Kolmonoxid (CO), det vill säga kolos, är en luktfri, smaklös, färglös och giftig gas, som människan inte kan uppfatta med sina sinnen. Koloxid bildas till följd av ofullständig förbränning, när man bränner till exempel bensin, olja, trä eller gasol eller när man stänger spjällen i en eldstad för tidigt.

Kolmonoxidvarnaren är inte avsedd att ersätta aktsamhet vid uppvärmning av eldstäder, som öppna spisar, bakugnar, kaminer och bastuugnar.  Kolmonoxidvarnaren ersätter heller inte kravet på brandvarnare eller åtgärder för bruk och underhåll av kolmonoxidkällor eller försummelse genom felaktig installation.

Det rekommenderas att man installerar kolmonoxidvarnare i rumsutrymmen där det finns bränsledrivna anläggningar som öppen spis, ugn, bakugn eller gaskylskåp.  På grund av att kolmonoxidvarnare har elektrokemiska sensorer har de en kort livstid, som vanligtvis är endast fem år från tillverkningen. Konsumenten kan inte själv testa om givaren är funktionsduglig. Den livslängd som tillverkaren rekommenderar för anordningen framgår av produkten och dess bruksanvisning. Kolmonoxidvarnare ska installeras, underhållas och batterierna ska bytas ut mot nya i enlighet med anordningens bruksanvisning. 

Mer information: 

Överinspektör Karoliina Meurman, tel. 029 5052 651,

[email protected]