Åtminstone en allvarlig ögonskada av fyrverkerierna på venetiansk afton

Tukes 31.8.2017 11.00
Pressmeddelande

Under veckoslutet firades villaavslutning det vill säga venetiansk afton på olika håll i landet. Fyrverkeripjäser i anslutning till firandet orsakade åtminstone en allvarlig ögonskada. I Åbotrakten skadades ögat på en ung kvinna som såg på fyrverkerierna och hon fick andra skador i ansiktet när en gryta av lätt konstruktion exploderade.

- I olyckshändelsen som kommit till Tukes vetskap verkar det vara fråga om ett produktfel. Det är utmanande att stöda upp en lätt konstruerad gryta och därför faller grytan ofta omkull, vilket leder till att effekterna flyger ganska långt. I detta fall var grytan ordentligt stödd enligt anmälaren, men när den fungerat en stund exploderade den och sköt alla resterande effekter åt alla håll. Det händer då och då att grytor exploderar, de sålda mängderna är stora och i en stor mängd produkter ryms det alltid med några produkter som fungerar på felaktigt sätt, berättar överinspektör Mikko Ojala från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Det är enligt lag obligatoriskt att använda skyddsglasögon för den som skjuter fyrverkeripjäser och skyddsglasögon rekommenderas även för dem som tittar på fyrverkeriet. I detta fall skulle skyddsglasögonen ha skyddat personen och åtminstone minskat ögonskadans omfattning betydligt.

Traditionen med venetiansk afton har spridit sig från Västra Finlands kustområden till nästan hela landet och när evenemanget har spridit sig, så har även mängden sålda fyrverkeripjäser ökat i motsvarande mån. I förra veckan genomförde Tukes inspektionsbesök på tre ställen som säljer fyrverkeripjäser i Karlebytrakten. På ett försäljningsställe fanns några fyrverkeripjäser som konstaterats vara farliga och som togs bort ur försäljning vid tillsynen senaste nyår. De togs genast bort från hyllan. På ett annat försäljningsställe påträffades en raketförpackning, där en raket av tre var söndrig. Även ett fel angående åldersgränsen för överlåtelse fanns på etiketten till en produkt. Tukes köpte 44 prover och fotograferade 27 produkter på försäljningsställena till sitt eget marknadstillsynsregister. De köpta produkterna testas de närmaste veckorna.

- Produkterna som säljs var mestadels samma parti som fyrverkeripjäserna från årsskiftet, men med fanns också produkter som importerats 2017, berättar Ojala.

Information om ögonskador till följd av venetiansk aftons fyrverkerier insamlas inte systematiskt

Finlands Ögonläkarförening har samlat in information om ögonskador till följd av fyrverkerier under nyårsfirandet från början av 2000-talet. Motsvarande uppgifter samlas inte in om skador till följd av fyrverkerier under venetiansk afton.

- Antalet sålda raketer och produktsortimentet är väldigt litet jämfört med årsskiftet. Från tidigare år vet jag endast om en lindrig skada av fyrverkerier under venetiansk afton före den här. I år har inga andra fall kommit till min vetskap, berättar överläkare Tero Kivelä vid HUCS Ögonklinik.

Vid senaste nyårsfirande orsakade fyrverkeripjäser sammanlagt 12 ögonskador som krävde sjukhusvård, varav två var allvarliga. Antalet ögonskador minskade från föregående år, men Tukes fick in ett rekordstort antal med anmälningar om fyrverkeripjäser som fungerat farligt eller felaktigt.

Mer information:

överinspektör Mikko Ojala, Tukes, 029 5052 427

[email protected]