Meny

God praxis: Ett intensifierat informationsinslag till kunderna varje vecka

28.7.2020 10.39
Nyhet

I många ridskolor har man varje vecka olika tematiserade informationsinslag om säkerhet och vardagsfrågor som anknyter till hanteringen av hästen. Ett informationsinslag varje vecka är ett exempel på serien Bästa praxis inom säkerhet, som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lyfter fram bland konsumenttjänsterna 2020. Med hjälp av informationsinslagen kan man i ridskolorna påminna kunderna om till exempel stallreglerna, hur man hanterar hästarna eller behovet av att byta ut den personliga skyddsutrustningen.

Säker hantering av hästarna i ridskolor och stall

Många företagare inom hästbranschen har upplevt det som utmanande att ridskoleelever inte alltid är intresserade av att hantera hästarna och göra dem i ordning. Coronatiden har förstås också medfört begränsningar, eftersom kunderna inte har kunnat vara med och göra i ordning hästarna på samma sätt som tidigare på grund av de coronarelaterade begränsningarna. Hanteringen av hästen och förståelse för hästens beteende är viktigt ur säkerhetsperspektiv. Ridning är en helhetsbetonad hobby som förutsätter många grundläggande färdigheter för att kunna utövas på ett säkert sätt. 

Exempel på veckoteman som kan användas i ridskolan: 

Här har vi sammanställt några enkla, praktiska tips för att förbättra säkerheten och inspirera kunderna till att göra sig förtrogna med hästen och ridningen på ett mer övergripande sätt. (Tipsen har sammanställts tillsammans med några ridskoleföretagare med lång erfarenhet.)

 • Nödsituationer. Hur ni ger kunderna information och anvisningar om hur man ska agera i nödsituationer? Vad gör ni i ert stall om någon faller på ridlektionen?
 • Hantering av hästen. Till exempel hur man binder fast hästen på rätt sätt och varför det är viktigt. 
 • Utrustning. Till exempel avtagning av betslet. Påpeka att betten ska tas bort på ett lugnt sätt och påminn om att de ska tvättas. 
 • Stallets regler och deras betydelse. En repetitionsvecka för de vanligaste reglerna i det egna stallet och varför de är så viktiga ur ett säkerhetsperspektiv. 
 • Hästarnas individuella karaktärsdrag. Förklara och berätta hurdana hästarna i stallet är och hur de skiljer sig från varandra. Vad måste man beakta när man hanterar de olika individerna? Varför är säkerhetsavstånden till andra hästar viktigare än förr?
 • Ridhjälmar. Påminn kunderna om att byta ut sin hjälm mot en nyare modell om den är av en äldre modell, om de har ramlat med hjälmen på eller om hjälmen har fått stötar. Byt ut de hjälmar som stallet lånar ut mot nyare modeller.
 • Första hjälpen-stationerna i stallet och hästarnas mediciner. Repetera var första hjälpen-förpackningarna för människor förvaras och varför man inte får ta saker ur dem i onödan. Berätta även om hästarnas mediciner och varför de förvaras avskilt och i ett låst utrymme. 

Tips på veckoteman för alla tjänsteleverantörer: 

 • Användning av personlig skyddsutrustning och vikten av att byta ut den om det behövs. Diskutera med kunderna vilken personlig skyddsutrustning tjänsten förutsätter, användarnas upplevelser av den och vilka skydd som har visat sig vara bra. Om kunderna använder egen skyddsutrustning ska ni påminna dem om att skydden behöver bytas ut.
 • Repetition av anvisningarna och varningarna gällande tjänsten samt orsakerna till dem tillsammans med kunderna. I många tjänster har olika anvisningar och varningar stor betydelse för säkerheten. Förstår kunderna dem och kan de agera enligt dem?
 • Agerande i nöd- och specialsituationer. Vilka anvisningar ger ni kunderna om hur de ska agera i nödsituationer? Känner kunderna till direktiven, kan de för egen del agera enligt dem och känner de till exempel till utrymningsvägarna? 
 • Första hjälpen-material. Visa var tjänstens första hjälpen-material finns och var man kan få hjälp.
 • Antecknande av nära ögat-situationer och säkerhetsobservationer. Påminn kunderna om att de ska berätta om nära ögat-situationer och andra säkerhetsobservationer, så att ni kan utveckla kundsäkerheten utifrån dem. Detsamma gäller naturligtvis personalen!

Mer information: 

Överinspektör Kielo Kestinmäki, tfn 029 5052 095, e-post: f[email protected] 

Information om God praxis i andra sammanhang