Hyppää sisältöön

Hyvä käytäntö: Viikoittainen tehostettu tietoisku asiakkaille

Julkaisuajankohta 28.7.2020 10.39
Uutinen

Monessa ratsastuskoulussa on käytössä erilaisia turvallisuuteen ja hevosen käsittelyn arkisiin asioihin liittyviä teemoitettuja viikottaisia tietoiskuja. Viikoittainen tietoisku on yksi esimerkki Turvallisuuden hyvät käytännöt- sarjasta, joita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) nostaa esiin kuluttajapalveluista vuonna 2020. Tietoiskujen avulla ratsastuskouluissa voidaan muistuttaa asiakkaita vaikkapa tallisäännöistä, hevosen käsittelystä tai henkilönsuojainten uusimisesta.

Hevosten käsittelyn turvallisuus ratsastuskouluissa ja talleilla

Moni hevosalan yrittäjä on kokenut haasteelliseksi sen, että ratsastuskoulun oppilaat eivät aina ole kiinnostuneita hevosten käsittelystä ja varustamisesta. Toki korona-aikakin on rajoittanut tilannetta osaltaan, koska asiakkaat eivät ole pystyneet osallistumaan hevosten varustamiseen samalla tavalla kuin ennen koronaan liittyvien rajoitusten takia. Hevosen käsittely sekä hevosen käyttäytymisen ymmärtäminen ovat tärkeitä turvallisuuden näkökulmasta. Ratsastus on kokonaisvaltainen harrastus ja edellyttää paljon perustaitoja, jotta sitä voidaan turvallisesti harrastaa.

hevonen ja ratsastaja ratsastuskentällä.

Esimerkkejä ratsastuskoululla käytettävistä viikkoteemoista: 

Tässä on koottuna muutamia yksinkertaisia käytännön vinkkejä parantamaan turvallisuutta ja innostamaan asiakkaita perehtymään hevoseen sekä ratsastusharrastukseen kokonaisvaltaisemmin. (Vinkit on koottu muutaman pitkäaikaisen ratsastuskouluyrittäjän kanssa.)

 • Hätätilanteet. Miten asiakkaille kerrotaan ja opastetaan hätätilanteissa toimiminen. Mitä omalla tallilla tehdään, kun joku putoaa ratsastustunnilla?
 • Hevosen käsittely. Esim. hevosen oikeaoppinen kiinni sitominen, ja miksi se on tärkeää. 
 • Varustaminen. Esim. suitsien riisuminen. Kiinnitetään huomiota rauhalliseen kuolainten pois ottamiseen ja muistutetaan kuolainten pesusta. 
 • Tallin säännöt ja niiden merkitys. Kertausviikko yleisimmistä oman tallin säännöistä ja miksi ne ovat turvallisuudenkin näkökulmasta niin tärkeät. 
 • Hevosten yksilölliset luonteenpiirteet. Selitetään ja kerrotaan, millaisia hevosia tallissa on, ja miten ne eroavat toisistaan. Mitä täytyy huomioida erilaisia yksilöitä käsiteltäessä? Miksi turvavälit ovat toisten hevosten kanssa entistä tärkeämmät?
 • Ratsastuskypärät.  Muistutetaan asiakkaita vaihtamaan oma kypäränsä uudempaan malliin, jos se on vielä vanhempaa mallia, tai jos kypärällä on pudottu tai se on saanut kolhuja. Vaihdetaan tallin omat lainattavat kypärät uudempiin malleihin
 • Tallin ensiapupisteet ja hevosten lääkkeet. Kerrataan, missä säilytetään ihmisten ensiapupakkauksia ja miksi niistä ei saa turhaan ottaa tarvikkeita. Kerrotaan myös hevosten lääkkeistä ja miksi niitä säilytetään erillään ja lukitussa tilassa. 

Vinkkejä viikkoteemoiksi kaikille palveluntarjoajille: 

 • Henkilönsuojainten käyttäminen ja tarvittaessa uusiminen.  Keskustellaan asiakkaiden kanssa palvelussa tarvittavista henkilönsuojaimista, käyttäjäkokemuksista sekä hyviksi havaituista suojaimista. Jos asiakkaat käyttävät omia suojaimia muistutetaan niiden uusimistarpeesta.
 • Palvelun ohjeiden ja varoitusten sekä niiden syiden kertaaminen asiakkaiden kanssa. Monissa palveluissa erilaisilla ohjeilla ja varoituksilla on suuri merkitys palvelun turvallisuuteen. Ymmärtävätkö asiakkaat ne ja osaavatko he toimia niiden mukaisesti?
 • Hätä- ja erityistilanteissa toimiminen. Miten asiakkaita ohjeistetaan toimimaan hätätilanteissa? Tuntevatko asiakkaat toimintaohjeet, osaavatko he toimia osaltaan niiden mukaisesti ja tuntevatko he esimerkiksi poistumisreitit? 
 • Ensiaputarvikkeet. Opastetaan, missä palvelun ensiaputarvikkeet sijaitsevat ja mistä saa apua.
 • Läheltä piti -tilanteiden ja turvallisuushavaintojen kirjaaminen. Muistutetaan asiakkaita läheltä piti -tilanteista ja muista turvallisuushavainnoista kertomisesta, jotta asiakasturvallisuutta voidaan kehittää niiden perusteella. Sama koskee tietysti myös työntekijöitä!

Lisätietoja: 

Ylitarkastaja Kielo Kestinmäki, p. 029 5052 095, sähköposti: e[email protected] 

Muut Hyvä käytäntö -uutiset 
 

 
Sivun alkuun