Test av julbelysning och ljusprodukter avslöjade flera säkerhetsbrister

Tukes 13.12.2011 12.30
Pressmeddelande

Vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) test av julbelysning och ljusprodukter för inomhusbruk upptäcktes flera säkerhetsbrister. Tukes fältinspektörer valde ut 22 elektriska julbelysningar i butiker runt om i landet för testning. Bara tre av belysningarna klarade sig helt utan anmärkning. En produkt hade så allvarliga säkerhetsbrister att den återkallas från konsumenterna. Tukes testade även 20 olika ljusprodukter. För två av dessa blev följden att produkten dras tillbaka från marknaden.

I fråga om elektrisk julbelysning fanns de allvarligaste säkerhetsbristerna i en produkt som saknade avlastningsdon och där man kunde komma åt ledartrådarna när lampan inte var i. Dessutom hade anslutningssladden bara enkel isolering och produkten saknade märkplåt och därmed all obligatorisk märkning. Det fanns risk för att få en elstöt av produkten.

Rätt allvarliga säkerhetsbrister fanns också i en ljusslinga för utomhusbruk, där vatten kunde tränga in i spänningsförande delar. Den här produkten drogs bort från butikerna. I fem andra julbelysningar förekom lindrigare säkerhetsbrister, bl.a. bristfällig dragavlastning, otillräckligt beröringsskydd, brandfara och berörbara spänningsförande delar. De här produkterna belades med leveransförbud, dvs. de får inte levereras till butikerna.

Bara tre av de testade julbelysningarna klarade sig utan anmärkning. De testade produkterna köptes in i oktober-november på basis av en förhandskontroll, och testresultaten för dem blev klara 2.12. Överinspektör Mika Toivonen på Tukes säger att övervakningen av julbelysningens säkerhet har fortsatt även efter detta.

– Även för närvarande är över 20 julbelysningar inne för testning, och det är sannolikt att säkerhetsbrister kommer att upptäckas i någon av dem, säger Toivonen.

Mika Toivonen bedömer att julbelysningen ändå har blivit säkrare under de senaste åren, trots de brister som nu upptäcktes. Tidigare år hände det att julbelysningsprodukter hade allvarliga brister i konstruktionen som kunde medföra risk för elstöt eller brand.

– Säkerhetsnivån har särskilt förbättrats av att det blivit vanligare med julbelysning som matas med klenspänning över en 12 eller 24 V transformator, eftersom man inte kan få en elstöt av de här produkterna. Ändå visar årets resultat att det finns utrymme för ytterligare förbättring, säger Mika Toivonen.

Säkerhetsbrister i ljusprodukter

Tukes lät testa sammanlagt 20 ljusprodukter för inomhusbruk. Vid testningen kontrollerades brandsäkerheten, säkerhetsmärkningen och säkerhetskraven.

Två av de testade ljusprodukterna drogs tillbaka från marknaden. Den ena produkten saknade varningsmärkning och på den andra blev glasbehållarens yttemperatur mycket hög. Importörerna drog frivilligt bort produkterna från butikerna.   

Av ljusprodukterna uppfyllde 12 säkerhetskraven i fråga om de kontrollerade detaljerna. Sex ljusprodukter hade mindre brister i märkningen och två av dessa även mindre brister i konstruktionen.

Samtidigt utförde även Tullen gränsbevakning i enlighet med sina uppgifter och testade importerade ljusprodukters säkerhet, vilket innebär att en stor del av de bristfälliga ljusprodukterna inte alls nådde butikerna.

Tukes övervakar många säsongprodukter inför julen

Tukes övervakar säkerheten hos flera produkter som hör till julfirandet. Bland de produktgrupper som övervakas finns förutom elprodukter även bl.a. fyrverkeripjäser, brandvarnare och redskap för förstahandssläckning samt ädelmetallarbeten och kemikalier av olika slag.

Det här var andra gången som Tukes genomförde en kampanj för att kontrollera säsongprodukter inför julen. I fjol kontrollerades bl.a. leksaker och smycken.

Mer information:

www.turvallistajuhlaa.info

Tukes anvisning om ljusprodukter (på finska)

Julbelysning: Mika Toivonen, överinspektör, tfn 010 6052 653

Ljusprodukter: Kari Andersson, specialplanerare, tfn 010 6052 112

[email protected]