Tukes utredningsgrupp utreder gruvolycka i Kittilä

Tukes 20.12.2016 12.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp för att utreda en olycka i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä den 15 december 2016, som ledde till att en anställd hos en entreprenör omkom.

Olyckan inträffade när en grävmaskin som utförde underhållsarbeten i en gruvgång föll 25 meter genom en öppning efter en sprängning. Sprängningsarbeten hade utförts i gruvan några dagar före olyckan.

Syftet med utredningen är att klarlägga händelseförloppet som ledde till olyckan samt vilka faktorer som direkt och indirekt påverkade olyckan. I utredningen klarläggs bland annat ansvar och uppgifter för arbetstagarna och arbetsledningen som deltog i underhållsarbetet i gruvgången. Dessutom kommer man att gå igenom instruktionerna för märkning av risker i gruvan samt hur givna instruktioner följs. I utredningen kommer även instruktionerna i gruvan för rapportering av upptäckta brister och korrigerande åtgärder att klarläggas. I olycksutredningen bedöms dessutom den interna övervakningen av gruvsäkerheten samt hur räddningsåtgärderna fungerar.

Utredningsgruppen kommer att ge ett förslag till åtgärder för att förebygga motsvarande olyckor.

Överinspektör Timo Talvitie är ordförande för utredningsgruppen medan överinspektör Ilkka Keskitalo är andra utredare. Utredningsgruppen samarbetar med arbetarskyddsmyndigheten, polisen och räddningsmyndigheterna.

Utredningsgruppens rapport är avsedd att vara klar den 1 mars 2017.

Ytterligare information:

direktör Päivi Rantakoski, tfn 029 5052 359, [email protected]