Hoppa till innehåll

Tio fakta om desinfektionsmedel

Mediatiedote
Utgivningsdatum 16.6.2020 7.45
Pressmeddelande

Antalet handdesinfektionspreparat som anmälts till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har p.g.a. coronaepidemin tiofaldigats under våren. Desinfekteringsmedel används nu mer än vanligt och vissa användningssätt som diskuterats kan göra mer skada än nytta. Tukes vill presentera fakta om desinfekteringsmedel till stöd av diskussionen.

Desinfekteringsmedel är kemikalier som har skapats för att döda skadliga mikrober. Användningen av dessa medel ska alltid övervägas noga och bruksanvisningen ska följas.

1. Alla handdesinfektionsmedel är inte godkända av myndigheten

Största delen av handdesinfektionsmedlen på marknaden har inte granskats av myndigheten eller omfattas inte av tillståndsförfarandena. Under de kommande åren kommer Tukes att granska och godkänna desinfektionsmedel som släpps ut på marknaden, men för närvarande omfattas endast få av dem av tillståndsförfarandena. Preparat som godkänts av myndigheten är försedda med ett tillståndsnummer på förpackningen.

Tillverkare av handdesinfektionsmedel ska emellertid anmäla sina produkter till Tukes Kemidigi-register. Konsumenterna kan kontrollera med preparatens försäljningsnamn om preparatet har införts i Kemidigi. Om preparatet inte finns i Kemidigi har tillverkaren inte tagit reda på sina skyldigheter.

Tukes övervakar även kemikalier som säljs i Finland.

2. Handdesinfektionsmedel kan vara olika till konsistensen – stark lukt betyder inte nödvändigtvis att handdesinfektionsmedlet inte skulle vara effektivt

Handdesinfektionsmedlen kan innehålla olika verksamma ämnen såsom etanol, isopropanol, väteperoxid, perättiksyra, mjölksyra och olika kvaternära föreningar. Enligt Världshälsoorganisationen WHO ska preparatet innehålla ca 70 volymprocent alkohol för att preparatet ska vara effektivt. Ibland påverkas preparatets effektivitet även av övriga ämnen som blandningen innehåller. I praktiken kan effektiviteten bekräftas endast med standardiserade tester.

Den som marknadsför preparatet ansvarar för att preparatet är effektivt i sitt användningsändamål. Namnen och koncentrationerna av de verksamma ämnena i ett handdesinfektionsmedel framgår av produktförpackningen. Handdesinfektionspreparaten kan lukta olika och ha olika konsistenser. Om en produkt luktar illa kan man kontakta produkttillverkaren.

3. Handdesinfektionsmedel kan torka ut huden och orsaka symptom för känslig hud

Upprepad användning av handdesinfektionsmedel kan torka ut huden. Har man känslig hud bör man även använda handkräm. Man bör undvika att använda preparat som medför svåra hudsymptom. Produktens tillverkare bör alltid informeras om betydande problem som orsakats av handdesinfektionsmedel. Handdesinfektionsmedel behöver inte användas hemma under normala förhållanden.

4. Desinfektionsduschar medför en hälsorisk

Runt om i världen hittar man för närvarande anordningar med vilka man sprayar desinfektionsmedel på människor i syfte av att desinfektera kläder och skor. Tukes har mottagits frågor om desinfektionsduschar. Användning av desinfektionsmedel på detta sätt kan medföra hälsorisker såsom irritation i luftvägarna, huden och ögonen. Duschningen ger inte heller den nytta som önskas: det är ett ineffektivt sätt att förhindra spridningen av coronavirus.

5. Desinfektering av gator och byggnader är onödig överanvändning av preparat

Att spray gator och byggnader med desinfektionsmedel såsom vi sett på nyheterna är ett ineffektivt sätt att förhindra virus och belastar miljön utan någon egentlig nytta. Detta beror på att desinfektionsmedel har bäst effekt då de används på rengjorda ytor. Överanvändning av desinfektionsmedel samt användning av desinfektionsmedel till andra ändamål än det som angetts i bruksanvisningen är inte förnuftigt. Sådan användning kan medföra risker för hälsan eller miljön.

6. Ozonbehandling eller desinfektering av hemmet p.g.a. corona är inte nödvändigt

Arbetshälsoinstitutet har publicerat städanvisningar för städbranschen. Dessa kan i tillämpliga delar följas även hemma. Hemma räcker det att man städar med ett allrengöringsmedel. Användning av för starka, desinfekterande medel kan skada olika material. Upprepad hantering av rengörings- och desinfektionsmedel kan orsaka irritation i huden och luftvägarna. Rengöring av utrymmen och ytor med desinfektionsmedel eller med ozonbehandling ska inte användas som ett sätt att förhindra coronavirus. Effekten av desinfekterande medel på ytor är kortvarig.

7. Etanolbaserade handdesinfektionsmedel är lättantändliga, fundera på var du förvarar dem

Man ska överväga noga var man förvarar handdesinfektionsmedel. Eftersom handdesinfektionsmedel som innehåller 70 volymprocent etanol är mycket brandfarlig vätska och ånga, ska man undvika att förvara preparaten i närheten av gnistor, öppen eld eller heta ytor. Handdesinfektionsmedel bör t.ex. inte förvaras bredvid en grill eller i en het bil.

8. Det finns ingen information om effekten av antimikrobiella munskydd

Desinfekterande, antibakteriella ämnen används även i vissa munskydd. Det påstås att antimikrobiella munskydd dödar virus eller skyddar bättre mot coronaviruset.

Det finns emellertid inte några tillförlitliga testningsförfaranden med vilka man skulle kunna bevisa att antimikrobiella masker skyddar bättre än vanliga masker. En del av de antibakteriella ämnena kan orsaka hudsymtom i ansiktet. De antimikrobiella ämnena kan också sköljas bort från masken vid tvätt. Myndigheterna har inte testat antibakteriella masker.

9. Hemmets anordningar kan torkas av med desinfektionsmedel om det finns flera personer som använder dem

Leksaker, mobiltelefoner och tangentbord samlar på sig smuts och mikrober. Om dessa används av flera personer är det bra att torka av dem med desinfektionsmedel efter användning. Man ska emellertid först försäkra sig om att rengöringsmedlet inte skadar anordningens ytmaterial. Det kan även vara bra att tvätta leksakerna med vatten och tvättmedel eller i tvättmaskin.

10. Det bästa desinfektionsmedlet mot coronavirus i hemmet och på arbetsplatserna: tvål och vatten

God handhygien är väsentlig för bekämpningen av bakterier och virus: i hemmet och på arbetsplatsen är tvål och vatten en effektiv kombination.

Man ska tvätta händerna noggrant med tvål och vatten alltid när man kommer hem eller till arbetsplatsen. På offentliga platser finns det handdesinfektionspreparat som bör användas då tvål och vatten inte finns tillgängliga. Man ska emellertid gnugga händerna noga med handdesinfektionsmedlet och låta händerna torka innan man rör på något. Annars ger användningen av handdesinfektionsmedel inte den önskade nyttan.

Ytterligare information:

Tukes anvisningar om handdesinfektionsmedel: https://tukes.fi/sv/foreteelser/corona/handsprit

Kraven på handdesinfektionsmedel och Kemidigi: överinspektör Hannu T. Mattila, tfn 029 5052 178

hannu.t.mattila (at)  tukes.fi

Förvaring av handdesinfektionsmedel: överinspektör Timo Kukkola, tfn 029 5052 358

E-postadresserna är av formen: [email protected]

Tillbaka till toppen