Anvisning om kemikaliesäkerhet i badanläggningar publicerats

3.6.2020 9.02
Nyhet

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utarbetat en anvisning om kemikaliesäkerhet i badanläggningar.

Anvisningen är produkt av samarbete mellan Tukes, räddningsmyndigheten och branschorganisationen Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry (UKTY ry). Anvisningen kan fås här.

Mer information:

överinspektör Konsta Kulmala, tfn 029 5052 097, [email protected]