Hoppa till innehåll

Elsäkerhetsexamina

Den som avlagt elsäkerhetsexamen visar att han eller hon känner till bestämmelserna, föreskrifterna och anvisningarna om säkerhet vid elarbeten.

I examina förutsätts kunskaper om examenskraven och allmän elteknik. Examen består av två delar. För godkänt resultat måste du i båda delarna få cirka två tredjedelar av det maximala antalet poäng.

Examenstillfällen 2024

 

18.4.2024 klo 12-15

14.11.2024 klo 12-15

 

Anordnande av examina

Elsäkerhetsexamina anordnas av läroanstalter och vuxenutbildningscenter i elbranschen. Examina anordnas två gånger om året, vid tidpunkter som meddelas av Tukes.

Examensspråket är finska eller svenska. Examen är inte organiserad på andra språk.

Anmäl dig till elsäkerhetsexamen direkt till examensanordnaren.  

Förberedelsekurser för elsäkerhetsexamina anordnas av flera utbildningsinstitutioner och andra anordnare av utbildning inom elområdet. (Tukes anordnar inga förberedelsekurser)

Examen avläggs på elektronisk väg i Tukes eTentamen-inlärningsmiljö. Inloggning till plattformen sker alltid via Suomi.fi-identifikation. Om du saknar bankkoder eller mobilcertifikat, kontakta din läroinrättning. 

Examenstillfällen

Examenstillfället pågår i tre timmar. Du kan få en timme extra tid för att avlägga examen, om

  • ditt modersmål är något annat än finska eller svenska eller
  • om du har bevis på att du har läs- och skrivsvårigheter.

Meddela ditt behov av extra tid till läroanstalten samtidigt som du anmäler dig till examen.

Material som ska användas under examenstillfället

Du kan hålla framme följande under examenstillfället:

  • publikationer som ingår i examenskraven (i pappersform eller elektronisk form)

  • litteratur eller annat material som gäller branschen, dock inte beräkningsexempel eller uppgiftsserier från tidigare examina.

Examensstruktur

Elsäkerhetsexamen består av två delar:

  • 1:a delen: administrativa föreskrifter om elarbeten och säkerhet vid elarbeten
  • 2:a delen: övriga föreskrifter och anvisningar om elsäkerhet

Examenskrav

Examenskraven gäller examina som anordnas efter 1.1.2018.

Elsäkerhetsexamen 1

Elsäkerhetsexamen 1 omfattar bestämmelser, föreskrifter och anvisningar om säkerhet vid elarbeten:

Lagar och förordningar

Elsäkerhetslagen (1135/2016)

Statsrådets förordning om elanläggningar (1434/2016)

Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (1435/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet (1436/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet (1437/2016)

Du hittar lagen och förordningarna i  Tukes författningsdatatjänst.

Standarder

SFS 6000 (2022)       Lågspänningselinstallationer

SFS 6002 (3:e upplagan, 2015 + A1 2018) Säkerhet vid elarbeten

SFS handbok 601:2018           Högspänningselinstallationer och luftledningar. Inkluderar standarden SFS 6001 (2015) Högspänningselinstallationer och grundkraven för luftledningsstandarderna och SFS-EN 50341-1 och SFS-EN 50341-2-7

Övriga publikationer

Elentreprenörsförbundet STUL ry:s publikation:

D1-2022                  Handbok om byggnaders elinstallationer

Sähkötieto ry:s publikation: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

Elsäkerhetsexamen 2 

Elsäkerhetsexamen 2 omfattar bestämmelser, föreskrifter och anvisningar om säkerhet vid elarbeten:

Lagar och förordningar

Elsäkerhetslagen (1135/2016)

Statsrådets förordning om elanläggningar (1434/2016)

Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (1435/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet (1436/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet (1437/2016)

Du hittar lagen och förordningarna i Tukes författningsdatatjänst.

Standarder       

SFS 6000 (2022) Lågspänningselinstallationer

SFS 6002 (3:e upplagan, 2015 + A1 2018) Säkerhet vid elarbeten

Övriga publikationer

Elentreprenörsförbundet STUL ry:s publikation:

D1-2022                  Handbok om byggnaders elinstallationer

Sähkötieto ry:s publikation: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

Elsäkerhetsexamen 3 

Elsäkerhetsexamen 3 omfattar bestämmelser, föreskrifter och anvisningar om säkerheten vid elarbeten:

Lagar och förordningar

Elsäkerhetslagen (1135/2016)

Statsrådets förordning om elanläggningar (1434/2016)

Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (1435/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet (1436/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet (1437/2016)

Du hittar lagen och förordningarna i Tukes författningsdatatjänst.

Standarder

SFS 6000 (2022)       Lågspänningselinstallationer

-     Grundläggande principer, definitioner och bestämning av allmänna egenskaper

4    SKYDDSMETODER

-     Skydd mot elchock 4-41

-     Skydd mot termiska påverkningar 4-42

-     Skydd mot överström 4-43

5    VAL OCH INSTALLATION AV ELUTRUSTNING

-     Allmänna regler 5-51

-     Ledningssystem 5-52

-     Frånskiljning, koppling och styrning 5-53

-     Jordning och skyddsledare 5-54

5-55 ÖVRIG ELUTRUSTNING

-     Generatoranläggningar 551

-     Ljusarmaturer och installation av ljusarmaturer 559

6    BESIKTNINGAR

7    KRAV PÅ ELINSTALLATIONER ELLER UTRYMMEN AV SÄRSKILT SLAG

-     Byggplatser 704

-     Utställningar 711

-     Möbler 713

-     Matning av elektriska fordon 722

-     Nöjesparker 740

8    KOMPLETTERANDE KRAV PÅ VISSA INSTALLATIONER

-     Reparation, ändring och utökning av elinstallationer 802

-     Elreparationsverkstäder och ellaboratorier 803

-     Torra, fuktiga och våta utrymmen samt utrymmen utomhus 804

-     Val och installation av uttagsdon 813

SFS 6002 (3:e upplagan, 2015 + A1 2018) Säkerhet vid elarbeten

Övriga publikationer

Elentreprenörsförbundet STUL ry:s publikation
D1-2022   Handbok om byggnaders elinstallationer

3 Definition av allmänna egenskaper

-     Allmänt 300

4 Skyddsmetoder

-     Skydd mot elchock 41

-     Skydd mot termiska påverkningar 42

-     Skydd mot överström 43

5 Val och installation av elutrustning

-     Allmänna regler 51

-     Val och installation av ledningar 52

-     Kopplingsanordningar 53

-     Jordning och skyddsledare 54

-     Generatoranläggningar 551

-     Installation av ljusarmaturer 559

6 Besiktningar

7 Krav på elinstallationer eller utrymmen av särskilt slag

-     Byggplatser 704

-     Tillfälliga anläggningar vid mässor och utställningar

-     Möbler 713

-     Matning av elektriska fordon 722

-     Tillfälliga elinstallationer för nöjesanläggningar, … 740

8 Kompletterande krav på vissa installationer

-     Reparation, ändring och utökning av elinstallationer 802

-     Elreparationsverkstäder och ellaboratorier 803

-     Torra, fuktiga och våta utrymmen samt utrymmen utomhus 804

-     Val och installation av uttagsdon 813

Sähkötieto ry:s publikation: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

Försäljning av examenspublikationer

Du kan bekanta dig med lagarna och förordningarna i Tukes författningsdatatjänst.

SFS-standarderna och handböckerna säljs av Finlands Standardiseringsförbund SFS

Sähkötieto ry:s publikation och publikation D1 säljs av Sähköinfo Oy.  

Publikationerna som hör till elsäkerhetsexamina 1, 2 och 3 kan beställas som kompletta examenspaket hos Sähköinfo Oy:stä eller Opiks-Tiimi Oy:stä

 

Mer information:

Esko Iivonen, [email protected]

Tillbaka till toppen