Hoppa till innehåll

Elsäkerhetsexamina

Den som avlagt elsäkerhetsexamen visar att han eller hon känner till bestämmelserna, föreskrifterna och anvisningarna om säkerhet vid elarbeten.

I examina förutsätts kunskaper om examenskraven och allmän elteknik. Examen består av två delar. För godkänt resultat måste du i båda delarna få cirka två tredjedelar av det maximala antalet poäng.

Elsäkerhetsexamina år 2021

18.11.2021 kl. 12-15

Elsäkerhetsexamina år 2022

21.4.2022 kl. 12-15

17.11.2022 kl. 12-15

Anordnande av examina

Elsäkerhetsexamina anordnas av läroanstalter och vuxenutbildningscenter i elbranschen. Examina anordnas två gånger om året, vid tidpunkter som meddelas av Tukes.

Anmäl dig till elsäkerhetsexamen direkt till examensanordnaren.  

Examen avläggs på elektronisk väg i Tukes eTentamen-inlärningsmiljö. Inloggning till plattformen sker alltid via Suomi.fi-identifikation. Om du saknar bankkoder eller mobilcertifikat, kontakta din läroinrättning. 

Examenstillfällen

Examenstillfället pågår i tre timmar. Du kan få en timme extra tid för att avlägga examen, om

  • ditt modersmål är något annat än finska eller svenska eller
  • om du har bevis på att du har läs- och skrivsvårigheter.

Meddela ditt behov av extra tid till läroanstalten samtidigt som du anmäler dig till examen.

Material som ska användas under examenstillfället

Du kan hålla framme följande under examenstillfället:

  • publikationer som ingår i examenskraven (i pappersform eller elektronisk form)

  • litteratur eller annat material som gäller branschen, dock inte beräkningsexempel eller uppgiftsserier från tidigare examina.

Examensstruktur

Elsäkerhetsexamen består av två delar:

  • 1:a delen: administrativa föreskrifter om elarbeten och säkerhet vid elarbeten
  • 2:a delen: övriga föreskrifter och anvisningar om elsäkerhet

Examenskrav

Examenskraven gäller examina som anordnas efter 1.1.2018.

Elsäkerhetsexamen 1

Elsäkerhetsexamen 1 omfattar bestämmelser, föreskrifter och anvisningar om säkerhet vid elarbeten:

Lagar och förordningar

Elsäkerhetslagen (1135/2016)

Statsrådets förordning om elanläggningar (1434/2016)

Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (1435/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet (1436/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet (1437/2016)

Du hittar lagen och förordningarna i  Tukes författningsdatatjänst.

Standarder

SFS 6000 (2017)       Lågspänningselinstallationer

SFS 6002 (3:e upplagan, 2015 + A1 2018) Säkerhet vid elarbeten

SFS handbok 601:2018           Högspänningselinstallationer och luftledningar. Inkluderar standarden SFS 6001 (2015) Högspänningselinstallationer och grundkraven för luftledningsstandarderna

Övriga publikationer

Elentreprenörsförbundet STUL ry:s publikation:

D1-2017                  Handbok om byggnaders elinstallationer

Sähkötieto ry:s publikation: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

Elsäkerhetsexamen 2 

Elsäkerhetsexamen 2 omfattar bestämmelser, föreskrifter och anvisningar om säkerhet vid elarbeten:

Lagar och förordningar

Elsäkerhetslagen (1135/2016)

Statsrådets förordning om elanläggningar (1434/2016)

Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (1435/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet (1436/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet (1437/2016)

Du hittar lagen och förordningarna i Tukes författningsdatatjänst.

Standarder       

SFS 6000 (2017) Lågspänningselinstallationer

SFS 6002 (3:e upplagan, 2015 + A1 2018) Säkerhet vid elarbeten

Övriga publikationer

Elentreprenörsförbundet STUL ry:s publikation:

D1-2017                  Handbok om byggnaders elinstallationer

Sähkötieto ry:s publikation: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

Elsäkerhetsexamen 3 

Elsäkerhetsexamen 3 omfattar bestämmelser, föreskrifter och anvisningar om säkerheten vid elarbeten:

Lagar och förordningar

Elsäkerhetslagen (1135/2016)

Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (1435/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet (1436/2016)

Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet (1437/2016)

Du hittar lagen och förordningarna i Tukes författningsdatatjänst.

Standarder

SFS 6000 (2017)       Lågspänningselinstallationer (2017)

-     Grundläggande principer, definitioner och bestämning av allmänna egenskaper

4    SKYDDSMETODER

-     Skydd mot elchock 4-41

-     Skydd mot termiska påverkningar 4-42

-     Skydd mot överström 4-43

5    VAL OCH INSTALLATION AV ELUTRUSTNING

-     Allmänna regler 5-51

-     Ledningssystem 5-52

-     Frånskiljning, koppling och styrning 5-53

-     Jordning och skyddsledare 5-54

5-55 ÖVRIG ELUTRUSTNING

-     Generatoranläggningar 551

-     Ljusarmaturer och installation av ljusarmaturer 559

6    BESIKTNINGAR

7    KRAV PÅ ELINSTALLATIONER ELLER UTRYMMEN AV SÄRSKILT SLAG

-     Byggplatser 704

-     Utställningar 711

-     Möbler 713

-     Nöjesparker 740

8    KOMPLETTERANDE KRAV PÅ VISSA INSTALLATIONER

-     Reparation, ändring och utökning av elinstallationer 802

-     Elreparationsverkstäder och ellaboratorier 803

-     Torra, fuktiga och våta utrymmen samt utrymmen utomhus 804

-     Val och installation av uttagsdon 813

SFS 6002 (3:e upplagan, 2015 + A1 2018) Säkerhet vid elarbeten

Övriga publikationer

Elentreprenörsförbundet STUL ry:s publikation
D1-2017   Handbok om byggnaders elinstallationer

3 Definition av allmänna egenskaper

-     Allmänt 300

4 Skyddsmetoder

-     Skydd mot elchock 41

-     Skydd mot termiska påverkningar 42

-     Skydd mot överström 43

5 Val och installation av elutrustning

-     Allmänna regler 51

-     Val och installation av ledningar 52

-     Kopplingsanordningar 53

-     Jordning och skyddsledare 54

-     Generatoranläggningar 551

-     Installation av ljusarmaturer 559

6 Besiktningar

7 Krav på elinstallationer eller utrymmen av särskilt slag

-     Byggplatser 704

-     Tillfälliga anläggningar vid mässor och utställningar

-     Möbler 713

-     Tillfälliga elinstallationer för nöjesanläggningar, … 740

8 Kompletterande krav på vissa installationer

-     Reparation, ändring och utökning av elinstallationer 802

-     Elreparationsverkstäder och ellaboratorier 803

-     Torra, fuktiga och våta utrymmen samt utrymmen utomhus 804

-     Val och installation av uttagsdon 813

Sähkötieto ry:s publikation: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

Försäljning av examenspublikationer

Du kan bekanta dig med lagarna och förordningarna i Tukes författningsdatatjänst.

SFS-standarderna och handböckerna säljs av Finlands Standardiseringsförbund SFS

Sähkötieto ry:s publikation och publikation D1 säljs av Sähköinfo Oy.  

Publikationerna som hör till elsäkerhetsexamina 1, 2 och 3 kan beställas som kompletta examenspaket hos Sähköinfo Oy:stä eller Opiks-Tiimi Oy:stä

 

Mer information:

tfn 029 5052 631, Timo Pietilä