Skydda ögonen för fyrverkeripjäser och kom ihåg att vara försiktig

Tukes 29.12.2014 9.26
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner nyårsfirarna att använda fyrverkeripjäser med försiktighet, följa instruktionerna noggrant och vara noga med säkerhetsavstånden. Skyddsglasögon ger effektivt skydd mot ögonskador som orsakas av fyrverkeripjäser. Skyddsglasögon är även ett lagstadgat krav för den som avfyrar fyrverkeripjäser. Tukes rekommenderar även skyddsglasögon för åskådarna.

Skyddsglasögon blev ett lagstadgat krav i december 2009. Det året orsakade fyrverkeripjäser 47 ögonskador som krävde sjukhusvård. Efter det har skadorna klart minskat. Förra årsskiftet var 11 personer tvungna att uppsöka sjukhus för vård på grund av ögonskador orsakade av fyrverkeripjäser. Av dessa var två användare av fyrverkeripjäser, två barn och sju åskådare.  Ingen av dessa hade skyddat ögonen, och alla skador kunde ha förhindrats med skyddsglasögon. Olyckssiffrorna baserar sig på uppgifter från Finlands Ögonläkarförening.

‒ Kravet på skyddsglasögon gäller dem som avfyrar fyrverkeripjäser, men jag rekommenderar starkt att även åskådarna använder sådana. Skyddsglasögon skyddar effektivt ögonen mot gnistor, splitter och små fyrverkeripjäser som förirrat sig. Skyddsglasögon säljs på samma ställe som fyrverkeripjäser, påminner överingenjör Harri Roudasmaa på Tukes.

Fyrverkeripjäser är F-18-produkter

Enligt en enkät som Tukes beställde av Taloustutkimus för drygt ett år sedan kommer omkring en femtedel av finländarna att fira nyår med att skjuta fyrverkeripjäser.   Enligt enkäten kommer de flesta att använda fyrverkeripjäser ansvarsfullt: läsa instruktionerna och använda skyddsglasögon. Ändå uppgav 16 procent av dem som köpte fyrverkeripjäser att de inte tänkte använda skyddsglasögon, och 33 procent tänkte inte läsa fyrverkeripjäsernas instruktioner på förhand.  Av dem som köpte fyrverkeripjäser hade åtta procent också tänkt köpa sådana åt minderåriga, vilket strider mot lagen.

Fyrverkeripjäser är explosiva varor som alltid är förenade med risker. I Finland får enbart sådana fyrverkeripjäser säljas som är godkända av Tukes eller CE-märkta och har instruktioner på finska och svenska.

Försäljningen av fyrverkeripjäser börjar 27.12 och pågår fram till 31.12.2014. Det är förbjudet att sälja och överlåta fyrverkeripjäser till minderåriga. Säljarna övervakar åldersgränserna och föräldrarna ansvarar för att se till att minderåriga inte kommer över fyrverkeripjäser.

Under nyårsnatten får raketer och fyrverkeripjäser avfyras klockan 18‒02.

Tukes fyrverkerisäkerhetskampanj har i år stor synlighet i de sociala medierna. Som en del av kampanjen har Tukes skickat skyddsglasögon till kändisar med uppmaningen att ta en selfie med glasögonen på sig och publicera bilden i sociala medier med hashtaggen #muistasuojalasit. Tukes utmanar även myndigheterna att delta i kampanjen. Utöver kändisarna kan även vem som helst annan delta i kampanjen, posera med skyddsglasögon på och publicera bilden med hashtaggen #muistasuojalasit.

Så här avfyrar du fyrverkeripjäser säkert:

• Läs instruktionerna noga och kom ihåg säkerhetsavstånden.

• Välj en tillräckligt öppen plats för avfyrningen.

• Staga upp pjäserna ordentligt, använd en avfyrningsramp vid behov.

• Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen, det rekommenderas även för åskådarna.

• I många städer är det förbjudet att använda fyrverkeripjäser i stadskärnan.  Begränsningar på Räddningsväsendets webbplats.

• Det är absolut förbjudet att använda fyrverkeripjäser i berusat tillstånd.

• Fyrverkeripjäser är explosiva varor och förbjudna för personer under 18 år.

Tukes övervakar att de fyrverkeripjäser som saluförs är säkra och överensstämmer med kraven. Användningen av fyrverkeripjäser övervakas av polisen och försäljningen av räddningsmyndigheterna.

Mer information:

Överingenjör Harri Roudasmaa (fyrverkeripjäser), tfn 029 5052 372

Säkerhetsingenjör Mikko Ojala (fyrverkeripjäser), tfn 029 5052 427

Kommunikationsdirektör Johanna Salomaa-Valkamo (säkerhetskampanjen), tfn 029 5052 481

e-post: [email protected]

Kanaler för kampanjen:

Webbplats:

www.ilotulitus.info

www.tukes.fi

Facebook:

www.facebook.com/hyvamarkku (frontfiguren för tidigare års kampanjer, Markku, ger råd för säker användning av fyrverkeripjäser)

www.facebook.com/turvallisuusjakemikaalivirasto

Twitter:

www.twitter.com/ilotulitusinfo

www.twitter.com/tukesinfo

Instagram: @Tukesinfo, #muistasuojalasit

YouTube: www.youtube.com/user/Tukesinfo