Tukes tar kameradrönare i bruk för gruvövervakning

Tukes 21.10.2016 9.34
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) börjar utnyttja kameradrönare för gruvövervakning. Drönaren möjliggör effektivare övervakning av terrängen inom malmletnings- och gruvområden.

Tukes Gruvsektion har tagit en kvadrokopter eller drönare i bruk för förhandsövervakning och efterbevakning av malmletning. En fjärrstyrd kameradrönare utnyttjas också vid övervakning av gruvområden.

Vid malmletning är drönaren till hjälp för övervakning av svårtillgängliga objekt. Med hjälp av drönaren kan man fotografera objekt som är tillåtna att undersöka bara vintertid. Till de här objekten kan man inte ta sig till fots sommartid, då eventuella effekter av provborrningen kan synas.

Med hjälp av kameradrönaren kan man dessutom övervaka större områden än till fots. Att ta den nya tekniken i bruk effektiverar övervakningen på många sätt.

 Kostnadsinbesparingarna är betydande. Samtidigt får vi inspelningar av det som observerats på platsen, berättar överinspektör Ilkka Keskitalo från Gruvsektionen.

Övervakningsområdet fotograferas uppifrån med drönaren varefter man kan göra en tredimensionell terrängmodell av det fotograferade objektet. Så får man en mer åskådlig bild av området. Med hjälp av ett modelleringsprogram kan man beräkna arealer och volymer i terrängen. På det sättet kan man bättre bedöma effekterna av verksamheten.

Vid malmletning övervakar myndigheten att malmletningen utförs effektivt och att spåren snyggas upp på behörigt sätt. Vid övervakning av gruvdrift får man med drönaren information bland annat om hur brytningen fortgår och hur dagbrotten utvidgas.

Användningen av drönare ersätter inte tidigare förfaranden för gruvtillstånd och gruvinspektioner, eftersom man alltid noggrant går igenom områdena till fots och med bil. Utgående från de ytterligare uppgifter som man får med hjälp av drönaren kan myndigheten till exempel bättre diskutera saker som bekymrar markägare.

Fotografering med drönare kan vid behov upprepas i samma område under flera år, varvid man får material för jämförelser. Kameradrönaren flygs så att föraren ser drönaren hela tiden. Drönaren flygs på högst 150 meters höjd.

Tukes har varit tillstånds- och övervakningsmyndighet enligt den nya gruvlagen sedan 2011. Tukes avgör ansökningar som gäller rättigheter och tillstånd i enlighet med gruvlagen samt förvaltar gruvregistret. Tukes övervakar verksamheten genom sådan rapportering som avses i gruvlagen, genom uppgiftsförfrågningar, övervakningsbesök och genom initiativ som tagits av olika parter.

Mer information:

Överinspektör Ilkka Keskitalo, tfn 029 5052 151
E-post: [email protected]