Tukesilta poikkeuslupa öljykasvien peittausaineille

Tukes
30.11.2016 10.14
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut poikkeusluvan käyttää Elado FS 480- ja Cruiser OSR -valmisteita kevätrypsin ja –rapsin siementen teolliseen peittaukseen kirppatuhojen estämiseksi. Lupa koskee kasvukaudella 2017 kylvettäviä siemeniä. Valmisteiden sisältämät tehoaineet, tiametoksaami ja klotianidiini, ovat neonikotinoideja, joiden käytön pölyttäjiä houkuttelevilla kasveilla Euroopan komissio on väliaikaisesti kieltänyt mehiläisille mahdollisesti haitallisina. Kevätöljykasvien kirppojen torjuntaan ei ole käytettävissä korvaavia peittausaineita tai muita tehokkaita keinoja.

Suomessa pääosa öljykasviviljelystä perustuu pohjoisten olojemme vuoksi kevätkylvöisiin lajikkeisiin. Kevätöljykasvit ovat syksyllä kylvettäviä lajikkeita alttiimpia kirppatuhoille, ja pahimmillaan ilman peittausta vain pieni osa siemenistä kehittyy taimiasteelle.  Öljykasvien viljely ilman peittausta lisää kasvinsuojeluaineruiskutuksia kylvön jälkeen. Peitatun kylvösiemenen käyttöä pidetään ruiskutuksia parempana vaihtoehtona, koska peittauksessa teollisesti, suljetuissa tiloissa käsitelty siemen sijoitetaan kylvettäessä maahan, eikä koko peltolohko tule käsitellyksi toisin kuin ruiskutuksessa.

Euroopan komissio kielsi keväällä 2013 neonikotinoideihin kuuluvia imidaklopridia, tiametoksaamia ja klotianidiinia sisältävien valmisteiden ja niillä käsiteltyjen siementen käytön mehiläisiä houkuttelevilla kasveilla, koska tehoaineiden epäiltiin aiheuttavan mehiläiskuolemia. Viljelykasveista mm. rypsi ja rapsi katsotaan mehiläisiä houkutteleviksi. Komission odotetaan tarkastelevan asiaa uudelleen ensi vuoden aikana, kun saadaan käyttöön aiempaa laajempi tieteellinen tutkimusaineisto ja lisätietoja jäsenmailta.  

Luonnonvarakeskus Luke ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira käynnistivät vuonna 2013 kaksivuotisen hankkeen, jossa tutkittiin öljykasvien peittauksessa ja ruiskutuksessa käytettävien neonikotinoidivalmisteiden vaikutuksia mehiläisiin. Tutkimuksessa ei havaittu peittauksen aiheuttavan haittaa pölyttäjille.

Rypsi ja rapsi ovat hyviä kasveja monipuolistamaan viljelykiertoa. Ne ovat merkittävä ravinnonlähde pölyttäjille ja samalla rypsi ja rapsi hyötyvät parempina sadon tuottajina saamastaan pölytyspalvelusta. Öljykasviviljelmät siis turvaavat pölyttäjien ravinnon saantia niiden luontaisten elinympäristöjen muuttuessa. Kasvuston pitää myös olla hyvässä kunnossa, jotta pölyttäjät tulevat sinne ruokailemaan. Öljykasvien viljely turvaa kotimaisen valkuaisen saantia kotieläimille ja siitä saadaan kotimaista kasviöljyä elintarvikkeeksi.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Marja Suonpää, p. 029 5052 092

johtaja Tiina Putkonen, p. 029 5052 959

sähköpostit muotoa: [email protected]

Liitteet:

Tukesin tiedote 30.11.2015: Tukesilta poikkeuslupa neonikotinoideja sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttöön

 
Luken tiedote tutkimuksesta 3.12.2015:

Neonikotinoidipeittauksella ei välitöntä vaikutusta mehiläisille Suomessa


Luken ja Eviran tutkimus:  The Impact of the Use of Neonicotinoid Insecticides on Honey Bees in the Cultivation of Spring Oilseed Crops in Finland in 2013–2015, löytyy Luken verkkosivuilta