Hoppa till innehåll

Tema för Tukes fyrverkerisäkerhetskampanj är #muistasuojalasit!

Tukes
19.12.2014 8.29
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner i sin fyrverkerisäkerhetskampanj även i år om vikten av att använda skyddsglasögon. Skyddsglasögon kommer att postas till kända personer och Tukes hoppas att dessa tar selfies med glasögonen på sig och laddar upp bilderna på nätet med hashtaggen #muistasuojalasit. Även myndigheter och andra samarbetspartner kommer att utmanas att delta i kampanjen.

I vår kampanj vill vi betona vikten av skyddsglasögon därför att dessa är ett enkelt och billigt sätt att skydda sig mot ögonskador från fyrverkeripjäser. Genom att föra kampanj i sociala medier hoppas vi nå även de målgrupper som vi särskilt vill informera, säger kommunikationsdirektör Johanna Salomaa-Valkamo på Tukes.

Skyddsglasögon har varit obligatoriska vid användning av fyrverkeripjäser sedan 2009. Antalet ögonskador som krävt sjukhusvård har också minskat de senaste åren. Vid senaste årsskiftet inträffade ändå 11 ögonskador i samband fyrverkeripjäser som krävde sjukhusvård. Två av de drabbade sköt pjäser, två var barn och sju åskådare. Ingen av dem som fick skador hade använt skyddsglasögon.

Johanna Salomaa-Valkamo tror att de kända personer som får utmaningen vill vara med och sprida budskapet effektivt i sina egna kanaler. Utöver kändisarna kan även vem som helst annan delta i kampanjen, posera med skyddsglasögon på och publicera bilderna med hashtaggen #muistasuojalasit.

Unga män en riskgrupp

Utifrån den studie som Tukes lät utföra för ett år sedan använder cirka 20 procent av finländarna fyrverkeripjäser på nyåret, och var åttonde som skjuter pjäser använder inte skyddsglasögon. Mest negativt till skyddsglasögon förhåller sig män i åldern 15–24 år. Tukes har aktivt fört kampanj för säker användning av fyrverkeripjäser sedan 2000.

Tukes övervakar fyrverkeripjäserna vad gäller säkerhet, överensstämmelse med kraven och import samt svarar för marknadsövervakningen av fyrverkeripjäser. Användningen av fyrverkeripjäser övervakas av polisen och försäljningen av räddningsmyndigheterna.

Mer information:

Kommunikationsdirektör Johanna Salomaa-Valkamo, tfn 029 5052 481

e-post: [email protected]

Kanaler för kampanjen:

Webbplatsen: http://www.ilotulitus.info/

www.tukes.fi

Facebook: www.facebook.com/hyvamarkku

(frontfiguren för tidigare års kampanjer, Markku, ger råd för säker användning av fyrverkeripjäser)

www.facebook.com/turvallisuusjakemikaalivirasto

Twitter: @Tukesinfo, @ilotulitusinfo

Instagram: @Tukesinfo