Felaktiga märkningar upptäckta på smycken från e-butiker

Tukes 25.6.2012 8.31
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i e-handeln upptäckt smycken som strider mot författningarna om ädelmetallarbeten. På ädelmetallsmycken (platina, guld, palladium och silver) som säljs i e-butiker har Tukes bland annat upptäckt finhalter och stämplar som strider mot finsk lagstiftning. Tukes manar konsumenterna till försiktighet och påminner samtidigt om att samma regler gäller för e-handel som för traditionella butiker vid handel med ädelmetallarbeten.

Företagen som säljer smycken på nätet har inte alltid sin hemort i Finland och följer inte nödvändigtvis finsk lag. Det finns inte heller alltid information på företagens webbplatser om vilket lands lag företaget följer. I praktiken köper konsumenterna smycken på nätet på egen risk.

Tukes ber konsumenterna att vara särskilt observanta på smyckenas stämplar.

Enligt finsk lag ska smycken ha en finhaltsstämpel. I Finland är den lägsta finhalten t.ex. för guldarbeten 375/1000 (9 karat) och för silverarbeten 800/1000. Smyckena ska också ha den ansvariga instansens stämpel. Det kan vara fråga om en kontrollstämpel (en krona på hjärtformad botten) eller en namnstämpel (en bokstav, en bokstavskombination eller en figur). De allra lättaste ädelmetallarbetena behöver dock inte ha några stämplar. För guld, platina och palladium är viktgränsen 1 g och för silver 10 g.

Tukes för ett namnstämpelregister som upptar alla namnstämplar som registrerats i Finland.

Det är också bra att komma ihåg att ett arbete som bara har en plätering av ädelmetall inte får säljas som ädelmetallarbete. T.ex. är en försilvrad mässingskedja inte en silverkedja. Termerna guld, silver, platina eller palladium får inte heller användas om smycket inte är av ädelmetall. Vid sin marknadskontroll har Tukes stött på smycken som på prislappen haft märkningen hopea/silver, men märkningen har bara avsett smyckets färg. Detta är inte tillåtet.

Lagen om ädelmetallarbeten gäller även handel mellan privatpersoner. Om ett smycke säljs t.ex. på nätauktion tillämpas författningarna om ädelmetallarbeten på denna handel. Den som släpper ut smycket på marknaden, det vill säga säljaren, ansvarar för att smycket överensstämmer med lagen.

Mer information:

http://tukes.fi/sv/Tjanstomraden/Adelmetallprodukter/

marknadinspektör Anneli Pärnänen, tfn 010 6052 637

e-post: [email protected]

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena finns i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.