Checklista

Listan nedan innehåller de viktigaste objekten som ska granskas i fråga om planering, användning och underhållet av anläggningen.

Redigera och anpassa listan på så sätt att den så väl som möjligt lämpar sig för den process och den anläggning som granskas.

Centrala frågor