Hoppa till innehåll

10 fakta om fyrverkerisäkerhet

Mediatiedote
Utgivningsdatum 7.11.2019 9.57 | Publicerad på svenska 7.11.2019 kl. 10.09
Pressmeddelande

Ett medborgarinitiativ som vill förbjuda konsumentbruk av fyrverkeripjäser i klass F2 och F3 går vidare till behandling i riksdagen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) presenterar fakta om fyrverkerisäkerhet som kan vara till hjälp i den allmänna debatten och medborgardebatten. Tukes övervakar fyrverkeripjäsers säkerhet och deras överensstämmelse med kraven, och utfärdar tillstånd för anordnare av fyrverkeriföreställningar och företag som importerar fyrverkeripjäser. Tukes vill också uppmana företag och privatpersoner som använder fyrverkeripjäser att göra det på ett ansvarsfullt sätt.

1. Begränsningar för privatpersoners bruk av fyrverkerier

Fyrverkeripjäser i klass F1, F2 och F3 är tillåtna för konsumenter i Finland. Enligt den nuvarande lagstiftningen är det tillåtet för konsumenter att avfyra fyrverkerier av klass F2 och F3 utan särskilt tillstånd under nyårsnatten 31.12–1.1 kl. 18–02. Dessutom kan räddningsmyndigheten bevilja ett lokalt tillstånd för användning av fyrverkeripjäser exempelvis vid firandet av veneziansk afton i slutet av augusti.

Fyrverkerier av klass F1, såsom tomtebloss, knallserpentin och små fontäner, får användas året runt. Fyrverkeripjäsens klass framgår ur serienumret på produkten eller på produktens förpackning (xxxx-F1-xxxxxxxx).

2. Privat användning av fyrverkerier förutsätter tillstånd av räddningsmyndigheten

Utöver nyårsnatten och firandet av veneziansk afton kan en privatperson ansöka om tillstånd att avfyra fyrverkerier under en privat tillställning, såsom bröllop eller födelsedagsfester. Ansökan skickas in till räddningsmyndigheten.

Privatpersoner ska skicka in anmälan om användning av fyrverkeripjäser till räddningsmyndigheten med minst 5 dygns varsel. Räddningsmyndigheten kan begränsa eller förbjuda användningen av fyrverkerier.

3. Anordnare av fyrverkeriföreställningar måste ansöka om tillstånd hos Tukes

Då fyrverkeripjäser används vid en annan tillställning än en privat tillställning som arrangeras av en privatperson, klassas det som en fyrverkeriföreställning. Anordnaren av föreställningen måste ha tillstånd från Tukes för att ordna en fyrverkeriföreställning. Anordnaren av föreställningen måste skicka in anmälan om fyrverkeriuppvisning till polisen minst 14 dygn innan föreställningen.

Exempel på tillställningar som klassas som fyrverkeriföreställningar är julsäsongens inledningsfest eller olika föreningars evenemang. Det är fråga om en föreställning även om man endast använder fyrverkeripjäser som är tillåtna för konsumenter.

Då Tukes beviljar ett tillstånd, gäller det bara företaget som ansökt om tillståndet. För närvarande finns det tio företag som arrangerar fyrverkeriföreställningar i Finland.

4. Användning av fyrverkerier kan förbjudas eller begränsas

Räddningsmyndigheten kan förbjuda eller begränsa användningen av fyrverkerier på nyårsafton samt under veneziansk afton på grund av lokala väderförhållanden, vanligtvis på grund av hård vind. Förbud mot användning av fyrverkerier utfärdas på motiverade grunder och förbudet ska iakttas för att trygga användarnas personliga säkerhet.

Många räddningsverk har begränsat avfyrandet av nyårsraketer av säkerhetsskäl: det är till exempel förbjudet på flera orter att avfyra raketer i stadens centrumområden eller på sådana områden där fyrverkerierna kan orsaka särskild fara.

5. Minderåriga personer får inte använda fyrverkerier

Det är förbjudet i alla situationer för minderåriga att använda fyrverkerier, också i en vuxens sällskap. Försäljning och överlåtelse av fyrverkerier – inklusive tomtebloss – till personer under 18 år förbjöds år 2009. Samtidigt förbjöds innehav av fyrverkerier för minderåriga.

Vid årsskiftet 2018–2019 fick sammanlagt fyra minderåriga personer ögonskador av fyrverkerier. Två av dem hade själva hanterat fyrverkeripjäsen och två var åskådare.

6. Skyddsglasögon är obligatoriska för dem som avfyrar fyrverkerier

Sedan 2009 har det varit obligatoriskt för den som avfyrar fyrverkerier att bära skyddsglasögon. Sedan dess har ögonskador som orsakas av fyrverkerier minskat avsevärt. Det är också bra för åskådare att bära skyddsglasögon. Fyrverkeripjäser som flyger åt fel håll orsakar varje år ögonskador hos åskådare. Av de 13 personer som fick ögonskador vid årsskiftet 2018–2019 var det endast en som bar skyddsglasögon. Tio av de skadade hanterade fyrverkeripjäser och tre var åskådare.

7. Mängden ögonskador har varit nästan oförändrad under de senaste åren

Vid årsskiftet 2018–2019 orsakade fyrverkerier 13 ögonskador som krävde sjukhusvård. Under de två föregående nyårsnätterna var antalet ögonskador 12. Den vanligaste olycksorsaken var att pjäsen exploderade genast när den tändes, att den välte eller flög i fel riktning. Antalet ögonskador har varit ungefär detsamma sedan år 2013, med undantag för 31 skadade vid årsskiftet 2015–2016.

Vid årsskiftet 2018–2019 gjorde räddningsverken 60 utryckningar på grund av eldsvådor som uppskattades ha orsakats av fyrverkerier. Fyrverkerierna orsakade sju byggnadsbränder. Mängden eldsvådor har minskat tre år i rad.

Begränsningarna av användningen av fyrverkerier har minskat men inte helt och hållet stoppat ögonskador och eldsvådor som orsakas av användningen av fyrverkerier. Personer som avfyrar fyrverkerier läser inte alltid säkerhetsanvisningarna. Mycket skadegörelse åstadkoms också med fyrverkerier, till exempel genom att skjuta dem mot byggnader och människor.

8. Importörerna ansvarar för fyrverkeriernas säkerhet

Importörerna ansvarar för fyrverkeriernas säkerhet. Tukes övervakar importörernas förfaranden så att de är tillräckliga för att säkra kvaliteten hos fyrverkeripjäserna. Tukes testar också produkter riskbaserat.

Om du stöter på defekta fyrverkerier eller fyrverkerier som inte fungerar som de ska, lönar det sig att göra en anmälan till importören och Tukes. Anmälan till Tukes kan du göra genom att fylla i den här blanketten.

Enligt importörernas uppskattning säljs det årligen cirka 30 miljoner fyrverkeripjäser.

9. Fyrverkerier orsakar en tillfällig belastning på miljön

När man avfyrar fyrverkerier uppstår det alltid rök och luftburna partiklar. När det är vindstilla kan fyrverkerier avsevärt försämra luftkvaliteten lokalt och tillfälligt.

Fyrverkerier orsakar också bullerstörningar. Den som avfyrar fyrverkerier bör ta hänsyn till att det kan finnas husdjur i näromgivningen. Man ska exempelvis inte avfyra fyrverkerier i närheten av häststall.

10. Om man köper fyrverkerier på nätet måste de beställas via ett godkänt försäljningsställe

Det är tillåtet att köpa fyrverkerier på nätet, om det i samband med beställningen går att välja vid vilket försäljningsställe produkterna hämtas ut. I Finland får fyrverkeripjäser överlåtas till konsumenten endast på försäljningsställen som räddningsmyndigheten har godkänt. Att beställa fyrverkerier per post eller via dörr-till-dörr-försäljning är förbjudet.

Produkter som beställts från utländska webbutiker är inte nödvändigtvis godkända för konsumentbruk i Finland och fyller inte säkerhetskraven för fyrverkerier. De utgör således en säkerhetsrisk. I vissa fall kan beställning av fyrverkerier via utländska webbutiker stödja organiserad brottslighet.

Mer information:

Överinspektör Nina Heikkilä, tfn 029 5052 105 (tillgänglig från 11.11.2019)

Gruppchef Kurt Kokko, tfn 029 5052 128

E-postadresser har formatet [email protected]