Aktuellt för elentreprenörer 1/2017

Tukes 2.1.2017 9.00
Pressmeddelande

Aktuellt för elentreprenörer 1/2017 nyhetsbrev finns här.

I detta nyhetsbrev:

  • Elsäkerheten får inte heller äventyras på byggplatser
  • Varnande exemple på olyckor som inträffat
  • Ny elsäkerhetslag i kraft