Aktuellt för elentreprenörer 2/2014

Tukes 17.12.2014 14.59
Pressmeddelande

Aktuellt för elentreprenörer 2/2014 nyhetsbrev finns här.

I detta nyhetsbrev:

  • Certifieringsbesiktningarna visar: hälften av objekten är i sin ordning
  • Instruktioner till entreprenören: exceptionella situationer i samband med elinstallationsarbeten
  • Anvisning S10 uppdateras 2015