Hoppa till innehåll

Rör inte träd som har fallit över elledningar

Utgivningsdatum 2.1.2019 10.32 | Publicerad på svenska 9.1.2019 kl. 9.16
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att man aldrig får röra träd som fallit över elledningar. Samma varning gäller även elledningar som tyngs ned av upplegor. I skadade elnät kan även förekomma så kallade nollfel, som kan medföra livsfara.

Efter stormvindar och kraftigt snöfall kan träd ligga mot elledningar på stora områden. På grund av stor snö- och isbelastning kan elledningar hänga flera meter lägre än normalt. Man får inte på egen hand ta bort snö och is från ledningarna. Att röra elledningar eller träd som fallit på dem med handen eller till exempel en skidstav kan vara livsfarligt.

Så identifierar du ett nollfel

I skadade elnät kan det finnas farliga nollfel. Ett nollfel kan söndra elektriska apparater i byggnaden och medföra risk för elstöt och brand.

Nollfel kan leda till att höljet av metall i fastighetens elapparater blir spänningsförande och spänningen kan i värsta fall stiga från 230 volt till 400 volt.

Det kan vara fråga om ett nollfel, om

  • elektriska apparater fungerar annorlunda än normalt
  • lampornas sken är klarare eller mer dämpat än normalt
  • du får en elstöt till exempel av en apparat med ett hölje av metall.

Gör så här vid misstanke om nollfel

Bryt strömmen med huvudbrytaren, om du misstänker ett nollfel. Iaktta försiktighet när du gör det. Beakta att elcentralens stomme av metall kan vara spänningsförande.

Ring nödnumret 112, om fel i elnäten orsakar omedelbar fara för människor eller egendom. Kontakta i övriga fall områdets lokala elnätsbolag.

Mer information:

Överinspektör Sakari Hatakka tfn 029 5052 562

[email protected]