Riskera inte din hälsa och belasta inte miljön med kemikalier - använd impregnerat trä rätt

Tukes 20.5.2016 8.51
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar dem som reparerar på gårdsplanen i sommar att undvika onödig användning av impregnerat trä. Impregnerat trä behövs om det krävs särskild lång hållbarhet av virket. Till exempel staketstolpar som är nedsänkta i marken och bryggans bärande konstruktioner som finns under vattnet är det bra att tillverka av impregnerat trä av klass A. Däremot rekommenderas det inte att staket och ytterväggar på byggnader tillverkas av impregnerat trä.

Med tiden löser sig de kemikalier som är avsedda att förhindra röta ur det impregnerade virket. Dessa ämnen är skadliga både för människans och för miljöns välmående om de används på fel ställen.

Impregnerat trä som säljs som byggmaterial är i allmänhet av klass A eller AB enligt Nordiska träskyddsrådets definition. Trä av klass A innehåller mer aktiva ämnen som förhindrar röta än impregnerat virke av klass AB.

På bilderna som finns på våra webbsidorser man till vilka ändamål impregnerat trä kan användas på gårdsplanen och var det inte passar.

Hemmabyggare ska även vara medvetna om kemikalieriskerna 

Återvinning av gamla produkter är i princip bra med tanke på miljön. När sommarsnickarna planerar sina projekt är det dock bra att de även beaktar aspekten med människors kemikalieexponering.

– Om man inte är säker på om virket i produkten eventuellt har behandlats med kemikalier (impregnerat trä) är en bra tumregel att virke som ursprungligen är avsett för utomhusbruk även ska användas utomhus. Material som är avsett för att användas inomhus kan bekymmerslöst användas även i inredningen, säger överinspektör Kaarina Repo.

Kom ihåg detta när du återvinner trämaterial:

  • Gamla elstolpar har använts till att bygga bl.a. bastur och terrasseringar till gårdsplanen. Tidigare användes arsenik vid impregnering av elstolpar, kreosot (stenkolstjära) används ännu. Båda kemikalierna har konstaterats ha skadlig inverkan på människans hälsa. På grund av dessa skadliga impregneringsmedel får gamla elstolpar eller järnvägssyllar inte användas till att bygga eller föras hem till gården för någon form av återvinning
  • Gamla ledningsrullar och lastpallar är numera populära inredningselement. Eftersom produkterna i fråga är planerade för att hålla på arbetsplatser även under hårda förhållanden, kan det ha använts medel för att förhindra röta i lastpallarna och ledningsrullarna. Det finns inga noggranna uppgifter om de medel som eventuellt har använts. Därför rekommenderar Tukes inte att nämnda föremål tas in och används till möbler som sådana. Om man vill använda lastpallar eller rullar i inredningen lönar det sig att ytbehandla dem genom att måla eller lacka. På så sätt kommer eventuella skadliga ämnen inte i beröring med huden vid användningen.
  • Impregnerat trä har använts till att snickra brunnslock. De impregneringsämnen som finns i impregneringsmedlen löser sig så småningom ur virket med regn och hamnar i brunnsvattnet, därför rekommenderas inte sådan användning.
  • Som bastuved eller för grillning duger inte tryckimpregnerat trä som blivit över från byggande, eftersom röken innehåller ämnen som är skadliga för hälsan.
  •  På grund av hälsoriskerna passar överblivna bitar inte heller till leksaker för barn.
  • Utskottsvirke ska kasseras i enlighet med de ortsspecifika avfallshanteringanvisningarna för farligt avfall.

I år och nästa år satsar Tukes på att förmedla information om riskerna med de kemikalier som används vid olika former av byggande och erbjuda informationspaket både för professionella byggare och för konsumenter som renoverar sitt hem.

Mer information:

överinspektör Kaarina Repo, tfn 029 5052 001

överinspektör Tapio Korkolainen, tfn 029 5052 114

E-postadress i formatet: [email protected]