Hoppa till innehåll

Rodenticider som innehåller alfakloralos är farliga för katter -Tukes skärpte tillståndsvillkoren för gifterna

Mediatiedote
Utgivningsdatum 23.4.2020 10.20 | Publicerad på svenska 23.4.2020 kl. 10.55
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har skärpt tillståndsvillkoren för rodenticider som innehåller alfakloralos för att förhindra förgiftning av katter och andra djur. Preparaten får endast säljas i förifyllda betesboxar och försäljningsförpackningarna måste ha varningar om risk för förgiftning av sällskapsdjur. Ägare till sällskapsdjur bland grannarna ska informeras om förgiftningsrisken. Tukes påminner om att användaren av rodenticiden ansvarar för dess säkra användning, så bruksanvisningen bör följas noga.

Rodenticider som innehåller alfakloralos har visat sig vara farliga för katter. Tukes och Livsmedelsverket informerade förra året om det första bekräftade fallet där en katt blivit förgiftad av alfakloralos. Sedan dess har Tukes blivit underrättad om över 100 fall där katter blivit förgiftade, och även några fall där hundar blivit förgiftade. Förgiftning av hundar har berott på försumlig användning eller förvaring av rodenticiderna, varmed hundarna har kommit åt att äta rodenticider som innehåller alfakloralos. Hundarna skulle inte ha blivit förgiftade om bruksanvisningarna skulle ha följts.

I fallen där katter har blivit förgiftade vet man inte hur de har fått i sig alfakloralos. Ett typiskt fall är en katt som rör sig fritt ute och som hittas med symptom. Många av dem är bra på att fånga möss, och man tror att de har blivit förgiftade genom att äta förgiftade möss. Det är svårt att förhindra förgiftning som kommer via mössen på annat sätt än genom att låta bli att använda giftet på ställen där katter rör sig.

- Vi följer med hur de nya begränsningarna påverkar förgiftningsfall av katter och andra djur. Om antalet förgiftningsfall inte minskar överväger vi strängare begränsningar, berättar Tukes överinspektör Kaarina Repo.

Vid alfakloralosförgiftning sjunker djurets kroppstemperatur och neurologiska symptom, så som balansstörningar, kramper och medvetslöshet förekommer. Ett insjuknat djur måste föras till en veterinär omedelbart. De flesta katter har återhämtat sig från förgiftningen med rätt behandling av symptomen. Det finns inget motgift mot alfakloralos.

Hur bekämpar du skadliga gnagare?

Det bästa sättet att bekämpa möss är att använda traditionella musfällor. Förekomsten av möss kan förhindras genom att städa, täppa igen hål som är 5 mm och större, samt genom att se till att göra sig av med gnagarnas näringskällor. Användning av gift för bekämpning av möss är det sista alternativet.

Om du använder rodenticider, läs informationen på försäljningsförpackningen och följ bruksanvisningen

Förutom alfakloralos kan privatpersoner dessutom köpa rodenticider som innehåller brodifakum, difetialon eller  flokumafen  som verksamt ämne. Dessa verksamma ämnen är antikoagulanter, som hindrar blodet från att koagulera. Det verksamma ämnet anges på försäljningsförpackningen och i Tukes biocidregister, där man kan söka efter preparat baserat på det verksamma ämnets namn.

Antikoagulanter dödar möss med fördröjning, varmed mössen kan dö inne i konstruktionerna och lukta illa i flera veckor. Om andra djur kommer åt att äta beten eller förgiftade möss, är antikoagulanter också farliga för dessa djur. Skogsmöss kan föra med sig giftbeten från betesboxar till andra ställen.

Rodenticider som innehåller alfakloralos får endast användas i betesboxar eller inomhus. Mössen dör cirka två timmar efter att de ätit giftbetet och hinner flytta sig ut från byggnaderna, eller till sådana utrymmen där katter rör sig. Av denna anledning ska grannar varnas om man planerar att använda rodenticider. Alfakloralos verkar inte på råttor.

I Tukes biocidregister  finns det 23 rodenticider som innehåller alfakloralos och 40 rodenticider som innehåller antikoagulanter som är tillåtna för konsumenter. Alla preparaten finns nödvändigtvis inte till försäljning i Finland. I biocidregistret finns bruksanvisningar för rodenticiderna, vilka man måste följa.

Ytterligare information: Överinspektör Kaarina Repo, tfn 029 5052 001, [email protected],
kontakter under följande dagar 23.4. och 27.4.