Hoppa till innehåll

Använd inte i solpaneler som kopplas till eluttag

Utgivningsdatum 24.7.2023 8.51
Pressmeddelande

På den finländska marknaden finns solpaneler som marknadsförs som lätta att ta i bruk med hjälp av en stickkontakt. Den elektricitet som solpanelerna producerar matas ut och kan användas direkt genom bostadens vanliga eluttag. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) understryker att sådana apparater inte får användas i Finland. Det är olagligt och kan innebära fara.

Apparaterna säljs i Finland och kan också beställas i nätbutiker utomlands. 

- Köp inte dessa apparater, eftersom de inte får användas i Finland, säger Sakari Hatakka, överinspektör inom Tukes grupp för elektriska installationer.

Att använda solenergisystem med stickkontaktsanslutning strider mot säkerhetskraven i den finländska installationsstandarden och elsäkerhetslagen.

Elinstallationer eller användning av elapparater som strider mot säkerhetskraven kan i värsta fall orsaka brand och risk för elstötar för dem som bor i huset, personer som utför elarbete i fastigheten eller distributionsnätet och personer som arbetar inom räddningsverket.

Varför får man inte mata ut elektricitet från solpaneler genom eluttag?

Elnäten i fastigheter är dimensionerade och byggda så att elektricitet matas ut från det allmänna eldistributionsnätets fördelningscentral till strömkretsar, gruppledningar och vidare bl.a. till eluttag som är skyddade med överströmsskydd och säkringar. Om en krets matas förbi skyddsanordningen, till exempel från ett eluttag, fungerar inte det viktiga överströmsskyddet som planerat i fråga om säkerhet, och ledningen och kretsen kan överbelastas.

Om du ska ansluta ett solenergisystem till fastighetens elnät måste du kontakta det regionala distributionsnätbolaget. 

Solenergisystemet måste gå att separera från det allmänna distributionsnätet. Frånskiljningsdonet ska vara ständigt tillgängligt för distributionsnätets innehavare. Dessutom måste solenergisystemet förses med varningsmärken, så att man säkerställer säkerheten för dem som underhåller elnätet i fastigheten och för de som jobbar inom räddningsbranschen.

Varför finns apparaterna till salu, varför har inte Tukes förbjudit produkterna?

Myndigheterna granskar och godkänner inte elapparater före de finns på marknaden. Tillverkare och importörer ansvarar för att produkterna uppfyller de krav som gäller dem.

I Sverige har myndigheterna förbjudit vissa motsvarande produkter. I Finland har Tukes inte undersökt produkternas överensstämmelse med kraven, eftersom man i Finland inte får använda solpaneler som kopplas till eluttag.

Många olika slags apparater finns till salu, och en del av dessa kan också användas med hjälp av annat än en stickkontakt, det vill säga så att en yrkesutbildad person inom elbranschen utför installationen så att den uppfyller alla krav för solenergisystem som ansluts till elnätet.

Mer information:

Överinspektör Sakari Hatakka, tfn 029 5052 562, [email protected]
Överinspektör Reino Rinnemaa, tfn 029 5052 143, [email protected]

Konsumentinformation om solenergisystem på Tukes webbplats

 

Tillbaka till toppen