Hoppa till innehåll

Att gräva upp en elkabel kan leda till livsfara

Mediatiedote
Utgivningsdatum 29.3.2022 8.29 | Publicerad på svenska 29.3.2022 kl. 9.08
Pressmeddelande

Varje år uppstår dussintals farliga situationer när en grävmaskin gräver upp en spänningsförande elektrisk kabel. Att gräva upp en kabel kan leda till en elektrisk stöt och i värsta fall till döden eller skada. De flesta distributionsbolag erbjuder gratis kabelmarkering när den beställs i tid. Ta därför i förväg reda på om det finns elektriska kablar på grävplatsen så att du kan agera rätt.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) får månatligen anmälningar om farliga situationer där spänningsförande elkablar har grävts fram. Anmälan görs främst av distributionsbolag och elentreprenörer och gäller vanligtvis fall som rör el- eller jordbyggnadsarbetare. Allvarliga olyckor har undvikits under de senaste åren, men det finns alltid en risk för olyckor. 

Ta reda på var kabeln finns innan du börjar gräva - du undviker många problem

I Finland har det under mer än tio år blivit allt vanligare att placera elkablar under jord. Man måste ta reda på om det eventuellt finns kablar i det område där man ska gräva innan grävarbetet inleds. Man undviker då både olyckor och ekonomiska konsekvenser. En avgrävd kabel orsakar alltid avbrott i eldistributionen och reparationskostnader för grävaren. 

- Med till exempel tjänsterna Johtotieto och Kaivulupa.fi får man samtidigt även information om vatten-, fjärrvärme- och naturgasrör och fiber samt om ägarna till infrastrukturen på grävområdet. Flera elnätsföretag erbjuder kabelmarkering gratis när man ber om den i tillräckligt god tid, säger Tukes överinspektör Hennamari Valkeinen.

- Om det trots alla förberedelser kommer fram kablar under grävarbetet, ska man omedelbart avbryta arbetet och diskutera med kabelägaren hur man går vidare. Även om framgrävningen av kabeln inte skulle medföra omedelbar risk för elektriska stötar vid grävarbetet, måste en fackman kontrollera kabeln så att det inte finns någon isoleringsskada, påminner Valkeinen.

Även en buckling på isoleringen som ser ut att vara obetydlig kan senare leda till ett fel på kabeln och därmed till livsfara. Det är en utmaning att hitta felstället i efterhand. Det orsakar avbrott för elanvändarna samt extra kostnader för kabelinnehavaren och den som orsakat felet. En skada på kabeln kan senare medföra livsfara, även om kabeln hanteras av en yrkesutbildad person inom elbranschen.  

Så här agerar du tryggt vid grävningsarbete 

 • Ta reda på var underjordkablar finns på grävområdet i god tid i förväg. Du hittar uppgift om ägarna till de underjordiska konstruktioner som finns i området från t.ex. Johtotieto Oy, webbplatsen Kaivulupa eller områdets distributionsnätsbolag.
   
 • OBS! Som utgångspunkt får man inte gräva med ledning av de kartor som fås från tjänsterna. Gamla kablar är inte lokaliserade och positionen är bara vägledande. Beställ en kabelmarkering från elnätet vid behov och följ anvisningarna.
   
 • Kontakta elnätsbolaget i området och be om anvisningar och vid behov kabelmarkering.  Avtala med elnätsbolaget om att göra kabeln spänningsfri innan grävarbetet inleds. 
   
 • Närma dig alltid kabeln försiktigt och lokalisera/frilägg den först med handgrävning. Flytta inte kablar på egen hand.
   
 • Om det plötsligt kommer fram kablar vid grävning, meddela genast elnätsbolaget detta och be om anvisningar.

Mer information:
Överinspektör Hennamari Valkeinen, p. 029 5052 233
e-post: [email protected]

Bilaga

vaurioitunut sähkökaapeli

Bild: Det har uppstått en repa eller buckling i kabelns isolering, vilket har lett till att fukt kommit in under isoleringen och orsakat felet. I det här fallet tog det ungefär två år för kabeln att haverera.

Typiska tillbud

En markbyggnadsentreprenör har varit sysselsatt med grävning i samband med vattenarbeten. Arbetet är inget elarbete, så det kontrolleras inte av en elentreprenör. Underjordiska konstruktioner har inte klarlagts och kablar dyker upp under grävningen. Markbyggaren känner inte till de rätta metoderna och flyttar spänningsförande kablar. Kabelisoleringen skadas och den som hanterar kabeln får en elektrisk stöt.

En byggentreprenör sågade av ett kabelrör som troddes vara tomt men som innehöll en spänningsförande kabel.


Länk: Risk för antändning och explosioner i naturgasledningar – var försiktig vid grävarbeten