Biocidbehandlade varor i hushållet - till skada eller nytta?

Tukes 18.1.2016 7.31
Pressmeddelande

Vår vardag är full av produkter som innehåller eller är behandlade med biocider – ämnen som är utformade för att bekämpa mikroorganismer och skadedjur.  Biocider kan vara helt onödiga i många vardagliga situationer när det gäller att hantera bakterier och lukter.

De senaste åren har allt fler varor som är behandlade med biocider som enligt påståenden ska döda mikroorganismer kommit ut på marknaden. Exempel på sådana produkter är träningsskor och strumpor som marknadsförs som att de inte luktar svett, eller köksredskap som disktrasor och duschdraperier som är säkra mot angrepp av bakterier och mögel.

För konsumenten kan det vid en första anblick vara lockande att bli fri från bakterier, mögel och otrevliga lukter genom att köpa varor som har behandlats på ett sådant sätt. Med det finns ändå all anledning för konsumenterna att tänka efter innan de lägger exempelvis en antibakteriell skärbräda i varukorgen.

- Biocider är inte ofarliga och bör endast användas när det är absolut nödvändigt. De kan orsaka allergier och vara skadliga för människor och miljön. Samtidigt kan konsumenten indirekt bidra till utveckling av besvärliga resistenta bakterier som antibiotika inte biter på genom att köpa den här typen av varor som har behandlats med antibakteriella ämnen. Undersökningar visar att de aktiva ämnen (biocider) som finns i behandlade varor gradvis tvättas bort vid tvätt och sprids i miljön, enligt gruppchef Paula Haapasola från Tukes.

Biocidbehandlade varor är ofta onödiga

Användning av biocider är nödvändig för att bekämpa skadliga organismer till exempel i kvalitets kontroll av dricksvatten eller byggnadsmaterialets hållbarhet eller veterinärhygien. I kontrast till det här är varor som luktfria strumpor eller antibakteriella rengöringsdukar ofta onödiga.

- Vårt bästa råd till konsumenterna är att de bör undvika produkter som påstår sig ha en extra biocideffekt. För det första har biocideffekterna hos varor som har behandlats på det här sättet sällan studerats eller bevisats. För det andra är det mer effektivt att undvika bakterier och luktproblem genom att tvätta kläder och duschdraperier, diska köksredskap i hett vatten och diskmedel och generellt se till att hålla hemmet rent och städat, enligt gruppchef Paula Haapasola från Tukes.

Vad uppmärksam på vad de biocidbehandlade artiklarna utlovar

Om den vara du har i handen marknadsförs med en biocideffekt måste detta anges på etiketten och biociden (det verksamma ämnet) som den innehåller ska anges tillsammans med en korrekt bruksanvisning och säkerhetsinstruktioner. Här måste du se upp med ord som "antibakteriell", "anti-mögel", "mögelmedel", "mögelresistent", "bakteriostatisk", "luktfri", "anti-odör" och liknande.

Produkter kan vara biocidbehandlade även utan påståenden om biocideffekter. Om du undrar över något kan du kontakta leverantören eller tillverkaren, som är skyldig att ge dig mer information om produkten inom 45 dagar.

7 tips för användningen av biocidprodukter och behandlade varor

  1. Undvik onödig användning av biocidprodukter eller biocidbehandlade varor.
  2. Undvik att använda antimikrobiellt behandlade varor som behandlade kläder, disktrasor, reningsdukar, blöjor osv.
  3. Använd vanliga rengöringsmedel och tvål för allmän städning– helst sådana som är märkta med den nordiska Svanen eller EU-blomman. Desinficerande eller antibakteriella rengöringsmedel behövs inte för allmän hushållsstädning.
  4. Bästa sättet att desinficera köksredskap och skärbrädor är ofta att koka dem i vatten.
  5. Läs och följ bruksanvisningen på biocidproduktens etikett. På etiketten står det hur produkten ska användas, i vilken mängd, eventuella risker med produkten och vilka försiktighetsåtgärder du bör vidta när du använder produkten.
  6. Förvara biocidprodukter långt utom räckhåll för barn och husdjur.
  7. Förvara produkter alltid i originalförpackningen. 

Länk till: Vad du bör veta om biosidbehandlade varor

Kontakt

guppcheff Paula Haapasola, tel. 029 5052 020

[email protected]