Hoppa till innehåll

Blogg: En konkurrenskraftig batteriindustri skapas genom säkerhet och samarbete

Utgivningsdatum 14.6.2019 8.35
Pressmeddelande

Ett av de hetaste diskussionsämnena just nu är hur batteriindustrin och olika batteriteknologier utvecklas och främjas. Litiumjonbatterier spelar en viktig roll i diskussionen om faktorer som bromsar klimatförändringen, som användningen av förnybara energiresurser och en utsläppsfri trafik. Även utvecklingen av digitaliseringen baserar sig på tillgången på effektiva batterier.

Finland har goda möjligheter att axla en central roll i den europeiska litiumjonbatteriindustrin, eftersom vi ju har både de mineraler som behövs och ett starkt teknologikunnande. Även ett smidigt myndighetsarbete och en fungerande författningsmiljö har en stor betydelse i att bygga upp en säker och ansvarsfull verksamhetsmiljö och i att främja konkurrenskraften.

Myndigheter i olika led i värdekedjan för litiumjonbatterier

Litiumjonbatteriernas värdekedja omfattar batteriernas hela livscykel, från gruvdrift till återvinning. Säkerhet, pålitlighet samt miljöskyddssynpunkter anknyter till väldigt många faser i livscykeln. Tukes har valt litiumjonbatterier som en prioritering för år 2019 och sammanställt en helhetsbild över Tukes roller och över lagstiftningen som gäller övervakning och styrning under livscykeln. Ur perspektivet för batteribranschens aktörer finns det emellertid klart fler tillsynsmyndigheter. Därför har behandlingen av helheten utökats så att den också omfattar andra myndigheter och lagstiftning som gäller olika faser i livscykeln (bild 1).

Myndigheternas roller

Bild 1. Myndigheternas roller i olika faser av litiumjonbatteriernas livscykel.

Myndighetsuppgifterna gäller i huvudsak tillstånd, övervakning, marknadsövervakning, övervakning av producentansvar inom avfallshanteringen, information och rådgivning. För att myndighetsverksamheten ska fungera smidigt, har Säkerhets- och kemikalieverket Tukes samt NTM-centralen i Birkaland effektiviserat sitt samarbete gällande litiumjonbatteriernas värdekedja. Målet för samarbetet är at tydliggöra myndighetsverksamheten gällande batteriindustrin och lyfta fram lagstiftningen gällande litiumjonbatterier. Om man granskar hela livscykeln för batteriernas värdekedja, omfattar helheten över 35 olika författningar eller författningsområden.

Samarbete och informationsdelning löser även stora utmaningar

Samarbete och en god dialog mellan olika aktörer är av största vikt när nya produkter kommer ut på marknaden och man diskuterar deras tillverkning, säkra transporter, användning, insamling, återvinning och annan avfallshanteringen. Även om diskussionen om litiumjonbatterier har blivit livligare i offentligheten först på senare år, har myndigheterna och i synnerhet aktörsfältet för försäljning och transporter batterier samt producentansvar inom avfallshanteringen sammanträtt regelbundet redan under flera år. Expertgruppen för litiumjonbatterier sammanlänkar aktörer från olika led i värdekedjan för litiumjonbatterier på ett heltäckande sätt, och en sådan öppen expertgrupp möjliggör en interaktiv och aktuell diskussion om såväl lagstiftning som praktiska utmaningar.   

Ett av de samarbetsresultaten som syns utåt var seminariet Litiumakut tulivat, olemmeko valmiit (Litiumbatterierna kom, är vi redo), som arrangerades förra året tillsammans med 13 olika aktörer. Seminariet behandlade frågor gällande litiumjonbatteriernas producentansvar, återvinning och säkra transporter. Dessa frågor är naturligtvis fortfarande aktuella, och samarbetet och expertgruppens arbete fortsätter med behandlingen av olika aktuella frågor, som drivbatterier, elcykelbatterier och transportanvisningar samt batteribehandling. För närvarande svarar NTM-centralen i Birkaland för samordning av expertgruppen.

Tukes och NTM-centralen in Birkaland har ett långt samarbete kring bl.a. märkning av elapparater och batterier och producentansvaret inom avfallshantering, men nu utökas samarbetet ytterligare. Endast genom samarbete har Finland utmärkta möjligheter att skapa en ansvarsfull värdekedja för batterier.

Mer information:

forskningsdirektör Minna Päivinen, Säkerhets- och kemikalieverket, [email protected], tfn 0505759054

överinspektör Johanna Alakerttula, NTM-centralen i Birkaland,, [email protected], tfn 0503967621, www.ymparisto.fi/tuottajavastuu (på finska)

Länk till seminariematerialet (på finska) 

Tillbaka till toppen