Blogi: Kilpailukykyistä akkuteollisuutta rakennetaan turvallisuuden ja yhteistyön kautta

14.6.2019 8.35
Tiedote

Akkuteollisuuden ja erilaisten akkuteknologioiden kehittäminen ja edistäminen on yksi kuumimmista puheenaiheista tällä hetkellä. Litiumioniakut ovat tärkeässä roolissa silloin, kun mietitään tärkeitä ilmastonmuutosta hillitseviä tekijöitä, kuten uusiutuvien energiavarojen käyttöä ja liikenteen päästöttömyyttä. Myös digitalisaation kehitys perustuu tehokkaiden akkujen saatavuuteen.

Suomella on hyvä mahdollisuus ottaa keskeinen rooli eurooppalaisessa litiumioniakkuteollisuudessa, onhan meillä sekä tarvittavia mineraaleja että vahvaa teknologista osaamista. Myös sujuvalla viranomaistyöllä ja toimivalla säädösympäristöllä on keskeinen merkitys turvallisen ja vastuullisen toimintaympäristön rakentamisessa ja kilpailukyvyn edistämisessä.

Viranomaiset litiumioniakkujen arvoketjun eri vaiheissa

Litiumioniakkujen arvoketjuun kuuluu akkuihin liittyvä kokonaiselinkaari kaivostoiminnasta kierrätykseen. Turvallisuus, luotettavuus sekä ympäristönsuojelunäkökulmat liittyvät hyvin moneen elinkaaren vaiheeseen. Tukes on ottanut litiumakut yhdeksi vuoden 2019 painopisteistä ja koonnut kokonaiskuvan Tukesin rooleista sekä lainsäädännöstä, joka liittyy elinkaaren aikaiseen valvontaan ja ohjaukseen. Akkualan toimijoiden näkökulmasta valvovia viranomaisia on kuitenkin selvästi enemmän. Siksi kokonaisuuden tarkastelua on laajennettu koskemaan myös muita viranomaisia ja lainsäädäntöä, joka liittyy elinkaaren eri vaiheisiin (kuva 1).

Viranomaisten roolit litiumioniakkujen elinkaaren vaiheissa

Kuva 1. Viranomaisten roolit litiumioniakkujen elinkaaren vaiheissa (avaa suurempi kuva klikkaamalla).

Viranomaistehtävät liittyvät pääosin lupiin, valvontaan, markkinavalvontaan, jätehuollon tuottajavastuuvalvontaan, tiedottamiseen ja neuvontaan. Jotta viranomaistoiminta olisi sujuvaa, ovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä Pirkanmaan ELY-keskus tehostaneet yhteistyötään litiumioniakkujen arvoketjuun liittyvän yhteistyön osalta. Yhteistyön tavoitteena on selkeyttää akkuteollisuuteen liittyvää viranomaistoimintaa ja tuoda esille litiumioniakkuihin liittyvä lainsäädäntö. Jos tarkastellaan akkujen arvoketjun koko elinkaarta, liittyy kokonaisuuteen yli 35 eri säädöstä tai säädösaluetta.

Yhteistyöllä ja tiedon jakamisella ratkaistaan isojakin haasteita

Yhteistyö ja hyvä keskusteluyhteys eri toimijoiden välillä on ensiarvoisen tärkeää, kun markkinoille tulee uusia tuotteita ja mietitään niiden valmistusta, turvallista kuljetusta, käyttöä, keräystä, kierrätystä ja muuta jätehuoltoa. Vaikka julkisuudessa keskustelu litiumioniakuista on noussut vahvasti esiin vasta parin viime vuoden aikana, ovat viranomaiset ja erityisesti akkujen myyntiin, kuljetuksiin ja jätehuollon tuottajavastuuseen liittyvä toimijakenttä kokoontunut säännöllisesti jo monen vuoden ajan. Litiumakkujen asiantuntijaryhmä linkittää toimijat hyvin laajasti litiumioniakkujen arvoketjun eri vaiheista ja tällainen avoin asiantuntijaryhmä mahdollistaa vuorovaikutteisen ja ajankohtaisen keskustelun niin lainsäädäntöön kuin käytännön haasteisiinkin liittyen.   

Yksi yhteistyön ulospäin näkyvistä tuloksista oli viime vuonna 13 eri toimijan kanssa järjestetty Litiumakut tulivat, olemmeko valmiit -seminaari. Seminaarissa käytiin läpi litiumakkujen tuottajavastuuseen, kierrätykseen ja turvalliseen kuljettamiseen liittyviä asioita. Nämä asiat eivät ole suinkaan vanhentuneet vaan yhteistyötä ja asiantuntijaryhmän työtä jatketaan edelleen erilaisten ajankohtaisten kysymysten kuten ajovoima-akkujen, sähköpolkupyörän akkujen sekä kuljetusohjeistuksen sekä akkujen käsittelyn tiimoilta. Asiantuntijaryhmän koordinoinnista vastaa tällä hetkellä Pirkanmaan ELY-keskus.

Tukes ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet pitkään yhteistyötä mm. sähkölaitteiden ja akkujen merkintöihin ja jätehuollon tuottajavastuuseen liittyen, mutta nyt yhteistyötä tiivistetään entisestään. Vain yhteistyön avulla Suomella on erinomaiset mahdollisuudet tuottaa vastuullisesti toimiva akkujen arvoketju.

Lisätietoja:

tutkimusjohtaja Minna Päivinen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, [email protected], p. 0505759054

ylitarkastaja Johanna Alakerttula Pirkanmaan ELY-keskus, [email protected], tuottajavastuu

Litiumakut tulivat, olemmeko valmiit -seminaarin aineisto