Hoppa till innehåll

Blogg: Naturkosmetik - löfte om säkerhet eller en miljögärning?

Utgivningsdatum 3.5.2019 11.06 | Publicerad på svenska 13.5.2019 kl. 9.05
Pressmeddelande

Tukes kosmetikövervakare har observerat att texter om naturkosmetik vill ofta skapa följande slags föreställningar:

  • ”produkten är ekologisk och därmed säkrare än syntetiska preparat”
  • ”produkten innehåller icke-allergiserande naturliga eteriska oljor”
  • ”utan kemikalier”.

Syftet med dylika texter tycks vara att få konsumenterna att tro att dessa produkter skulle vara ett bättre val än s.k. vanlig, syntetisk kosmetik. Huruvida detta är sant är sedan en annan sak. Den ansvariga instansen för produkten ska kunna bevisa att marknadsföringspåståendena är sanningsenliga. Om sanningsenligheten inte kan bevisas, kan övervakningsmyndigheten kräva att lagstridiga marknadsföringspåståenden korrigeras.

Är kosmetiska produkter som tillverkats av naturliga ingredienser säkrare än syntetiska kosmetiska produkter?

Inte nödvändigtvis. 

Kosmetiska produkter som t.ex. hudkräm, schampo, foundation, ögonskugga etc. kan enligt tillverkarens beslut innehålla antingen bara naturliga ingredienser, bara syntetiska ingredienser eller både naturliga och syntetiska ingredienser. Kosmetiska produkter ska vara säker att använda under sedvanliga eller rimligen förutsebara omständigheter oberoende av vilka ingredienser produkten är tillverkad av.

Säkerheten av en kosmetisk produkt påverkas av flera olika faktorer av vilka ingredienserna endast är en.  För säkerheten är det även väsentligt att produkten är tillverkad enligt god tillverkningssed. Standarden god tillverkningssed ger anvisningar till de olika produktionsskeden och hjälper till att minimera riskfaktorer som annars skulle kunna försämra kvaliteten av den färdiga produkten.

De vanligaste oönskade effekterna orsakade av kosmetik är olika irritationssymptom, sensibiliseringar och allergi. På individnivån kan dessa effekter förekomma även om produkten stämmer helt överens med lagstiftningen. Produkter som tillverkats av naturliga ingredienser utgör inget undantag till detta.

Kosmetik och doftallergi − är eteriska oljor lösningen?  

I kosmetiska produkter används parfymråvaror som kan vara av helt syntetiskt ursprung eller från naturen. De parfymråvaror som används i kosmetiska produkter kan innehålla beståndsdelar som har konstaterats vara sensibiliserande. Många har den felaktiga uppfattningen att naturliga eteriska oljor skulle vara säkrare än syntetiskt framställa parfymer.

Frågan är emellertid inte fullt så svartvit. Utmaningen med eteriska oljor består bl.a. av att de är starka blandningar av flera olika beståndsdelar. Om man inte vet vad blandningen består av, kan man utan att veta om det exponeras för flera sensibiliserande beståndsdelar - kanske även för sådana som man redan vet att man har sensibiliserats för.

Vågar jag använda kosmetiska produkter som innehåller eteriska oljor?

Ja, det vågar du. Det väsentliga är att produktens tillverkare har utrett sammansättningen av de eteriska oljorna och angett de beståndsdelar som ska anges i ingrediensförteckningen för den kosmetiska produkten.

Om du vill undvika parfymer, ta en titt på ingrediensförteckningen på den kosmetiska produkten. Sammansättningar av parfym och aromatiska ämnen samt deras råvaror anges på ingrediensförteckningen med orden ”parfum” eller ”aroma”. För närvarande känner man till 26 parfymsubstanser som är sensibiliserande. Dessa parfymsubstanser ska anges på ingrediensförteckningen med sina INCI-namn då koncentrationen överskrider

  • 0,001 % i produkter som inte sköljs bort eller
  • 0,01 % i produkter som sköljs bort.

Hälsningar från övervakarna

I olika texter ger man gärna en svartvit bild om att naturkosmetik skulle vara säkrare än syntetisk kosmetik. Kosmetikövervakarna hos Tukes har emellertid inte upptäckt några säkerhetsrelaterade texter på kosmetiska produkter då vi granskade förpackningsmärkningarna av ett sporadiskt urval av kosmetiska produkter tillverkade av naturliga råvaror.

Det som betonades i marknadsföringspåståendena av de förpackningsmärkningar som granskats var hållbar utveckling.

Den sinnebild som olika texter ger om kemikaliefria produkter skulle vara svårare att bevisa, eftersom kemikalier finns överallt. Enligt EU:s kemikalielagstiftning är kemikalier ämnen eller blandningar. Med ett ämne avses ett grundämne och dess föreningar sådana som de förekommer i naturen eller som de tillverkas med vilken som helst tillverkningsmetod, inklusive tillsatsämnen som behövs för att bibehålla ämnets stabilitet och
orenheter om härrör från tillverkningsprocessen, men exklusive lösningsmedel som kan separeras utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar ämnets sammansättning. Med en blandning avses en blandning eller lösning som består av två eller flera ämnen.

Lagstiftningen ställer samma krav på ingredienser från naturen och ingredienser som tillverkats på fabrik

EU:s kosmetikaförordning (EG) 1223/2009 utgör kosmetikalagstiftning som direkt tillämpas inom EU. Förordningen fastställer inte vad som avses med naturkosmetik. Lagstiftningens krav på ingredienserna i kosmetiska produkter är desamma oberoende av om ingrediensen kommer från naturen eller har tillverkats på fabrik.

Ansvaret på en kosmetisk produkts överensstämmelse med lagstiftningen ligger hos ansvarsinstanserna, dvs. tillverkaren, EU-importören och distributören. Tillverkaren ansvarar över produkter som tillverkas inom EU.

Föreskrifter om marknadsföringspåståenden om kosmetiska produkter finns i Europeiska kommissionens påståendeförordning (EG) 655/2013

Mer information

Kosmetiska produkter
Anvisningar om påståenden om kosmetiska produkter i samband med marknadsföring har preciserats

Se mer information på Slå hål på myterna kring kemikalier

och fråga oss vid behov. Diskussionen fortsätter även på sociala medier

#luulotpoiskemikaaleista

#slåhålpåmyternakringkemikalier

Terhi Tauriala-Rajala
överinspektör, kosmetika
@TerTauRa

E-postadresser har formatet [email protected]