Blogg: Byt målningen av båtbotten med giftfärg mot andra metoder

25.10.2019 12.16
Pressmeddelande

Igen är båtsäsongen snart över och det blir dags att lyfta båten upp på torra landet. Kanske har en del av båtfolket redan gjort det. Manövern är alltid förknippad med liten förtvivlan om bottnens skick. Är botten ren eller har havstulpaner eller alger fastnat sig i den?

Av dessa två är havstulpan en verklig fiende för båtägaren. När havstulpanlarver utvecklas till vuxna havstulpaner bildar de ett hårt kalkskal runt sig. Detta leder till en skrovlig växtlighet som påverkar båtens hastighet och ser förfärligt ut. Vem skulle vilja hysa havstulpanväxtlighet på sin båt?

Det vore dock bäst att helt låta bli att använda giftfärger på båtar. I de närmaste åren ska sannolikt också lagstiftningen uppmuntra till detta.

Verksamma ämnen i giftfärger är skadliga för miljön och de förorenar jordmånen

Antifoulingprodukt, påväxthindrande färg, antifoulingfärg, giftfärg – kärt barn har många namn. Dessa är giftiga färger som har hjälpt många båtägare genom att förhindra påväxten av organismer på båtbotten.

Ordet giftfärg är i och för sig mycket passande: giftfärgerna är biocidprodukter som avger så småningom giftigt verksamt ämne i miljön. Ämnet dödar organismer som fastnar sig på båtbotten och så hålls botten ren.

Ett fungerande koncept men inte problemlöst. Dessa verksamma ämnen är ytterst giftiga också för andra organismer, såsom fisk och vattenlevande småorganismer. Färgernas verksamma ämnen är också mycket bestående varför de ackumuleras i hamnarnas bottensediment. Till följd av vårdslös eller fel användning hamnar verksamma ämnen också i jordmån. Långvarig användning av giftfärger har redan i många hamnar lett till förorening av jordmån. På vilket sätt kunde vi förhindra allt detta?

Svaret är enkelt: låt bli att använda giftfärger!

Det finns alternativ för giftfärger

Båtbotten kan hållas fri från växtlighet också med andra metoder. Det enklaste sättet är att skura den regelbundet t.ex. med rotborste. Att skura och skrubba med borste i kallt havsvatten passar kanske för snåla båtägare men kanske inte alls för de flesta av oss.

Lyckligtvis erbjuds det kommersiella tjänster för tvättning. Det finns nämligen borsttvättar för båtar som starkt påminner biltvättar  med sina roterande borstar. Båten körs till tvätten och maskinen tar hand om resten. Har du inte någon båttvätt i din nära omgivning kan du ändå avstå från giftfärger, eftersom det finns en massa olika alternativ för rengöring. Var och en kan hitta där en lösning som passar bäst för båten och båtägaren. De alternativa metoderna lämpar sig också för insjöar där det är helt förbjudet att använda giftfärger.  

Styrning med lagstiftning

En av rekommendationerna av forskningsprojektet CHANGE är att användningen av giftfärger ska avslutas senast 2030. Även om användningen inte skulle då vara helt förbjuden, kan vi redan i de närmaste åren förvänta oss stramare reglering och nya begränsningar när det gäller användningen av giftfärger. Därför är det dags att bekanta sig med de alternativa metoderna och tänka efter vad man själv eller båtklubben kunde göra åt att sluta använda giftfärger. 

Låt oss avstå från att använda giftfärger senast nästa sommar! Mer information om teman och de alternativa metoderna hittar du i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) guide Slipp havstulpaner utan giftfärg.

Tryggt och trevligt båtliv – nu och i framtida åren!

Oskari Hanninen, överinspektör
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)