Hoppa till innehåll

Det blir begränsningar för giftiga båtbottenfärger – byt till säkrare metoder redan nu

Mediatiedote
Utgivningsdatum 14.5.2021 11.41
Pressmeddelande
Alla giftfärger är mycket giftiga för vattenlevande organismer och orsakar långvariga skadliga effekter på miljön.

Under de närmaste åren försvinner de skadligaste giftfärgerna, eller antifouling-produkterna, från marknaden när tillståndsbesluten för produkterna granskas på nytt enligt EU:s biocidförordning. Samtidigt införs stränga förpliktelser för användarna av giftfärger gällande rengöring, målning och avlägsnande av färg från båtbottnar. Framöver ska dessa åtgärder utföras inom ett avskilt område eller på ett ogenomträngligt hårt underlag där tvättvatten och färgrester samlas upp. Det är lagstridigt att släppa ut tvättvatten och färgrester i marken eller havet.

– Nu är det ett bra tillfälle att sluta använda giftfärger och gå över till alternativa metoder. Även med alternativa metoder kan man effektivt hindra organismer att fästa i båtbotten. Samtidigt undviker man de miljöolägenheter som giftfärger ger upphov till, säger Oskari Hanninen, överinspektör vid Tukes.

Alla giftfärger är mycket giftiga för vattenlevande organismer och orsakar långvariga skadliga effekter på miljön. De giftiga ämnen som färgerna innehåller är långlivade och bryts inte ner i naturen. De ackumuleras i sediment och i marken i hamnarna.

Hanninen påminner om att användningen av giftfärger redan nu är förbjuden i insjöar.

Alternativ till giftfärger

Ta upp båten ur vattnet 

Om båten förvaras på torra land t.ex. på en trailer finns det inget behov av att måla båtbotten med giftfärg. Man kan även installera båtliftar i hamnen eller på den egna bryggan och förvara båtarna på dem. Man behöver inte förvara båten på torra land hela tiden, utan havstulpanerna kan undvikas bara man lyfter upp båten då och då så att båtbotten får torka.

Rengör botten genom borstning

Du kan tvätta båtbotten för hand med en borste eller använda en borsttvätt. Tvättens roterande borstar tar bort alger och havstulpanlarver från båtbotten. Med mekanisk tvätt hålls båtbotten ren och man behöver inte använda giftfärger.

Rengöring av botten kan också göras från bryggan med hjälp av specialborstar. Beroende på sommar brukar 2–3 tvättar per säsong räcka för att hålla båtbotten fri från havstulpaner. Tvätten bör göras i månadsskiftet juli–augusti då havstulpanlarverna brukar fästa sig på båtbotten.

Använd skurmatta

En enkel lösning för kölfria båtar är ett kölskydd eller en borstmatta som installeras på bomplatsen. Båten körs helt enkelt upp på mattan och förvaras där. Kölskyddet skapar en ogynnsam livsmiljö för havstulpaner och alger mellan båtbotten och skyddet, så att båtbotten håller sig ren. En del av mattorna har även en borstyta som lossar alger och övriga organismer som redan hunnit växa på båtbotten.

Använd biocidfri båtbottenfärg

I stället för traditionella, giftfärger kan man använda alternativa, biocidfria färger. De biocidfria färgernas effekt grundar sig på att de bildar en hal eller hård yta som organismer har svårt att fästa på. Alternativa färger brukar i regel inte ensamma kunna hålla båtbotten ren, utan man ska även använda någon av de mekaniska rengöringsmetoderna tillsammans med dem. De biocidfria färgerna gör det svårare för organismer att fästa samtidigt som det blir lättare att tvätta båtens botten. Använd helst hårda och långlivade färger som tål tvätt.

Läs mer

Giftiga båtfärger  

Slipp havstulpaner utan giftfärg (pdf)

Ytterligare information

Överinspektör Oskari Hanninen, tfn 029 5052 261
e-postadresser har formatet: [email protected]